Tabulka 1: Cena vody v ČR v roce 2016 -
Obrázek 1: Spotřeba pitné vody v Evropě -
Obrázek 2: Cena vody v Evropě -
Obrázek 3: Cena vody v Evropě -
Obrázek 4: Výše sazeb DPH v EU na vodné a stočné -
Obrázek 5: Výše sazeb DPH v EU na vodné -
Obrázek 6: Výše sazeb DPH v EU na stočné -
Obrázek 7: Roční platba za vodu v Evropě -
Obrázek 8: Roční platba za vodu v Evropě -
Obrázek 9: Porovnání životní úrovně v Evropě -
Obrázek 10: Porovnání životní úrovně v Evropě -
Obrázek 11: Cena vody v Evropě vztažena k životní úrovni -
Obrázek 12: Cena vody v Evropě vztažena k životní úrovni -
Obrázek 13: Roční platba za vodu v Evropě vztažená k životní úrovni -
Obrázek14: Roční platba za vodu v Evropě vztažená k životní úrovni -
Obyvatelé České republiky platí za vodu 9. nejnižší částku v Evropě -