Ria Novosti se čtenářů například ptala, kdy došlo k pádu Boeingu 777. -
Za každou správnou odpověď si čtenář vysloužil pochvalu. „Gratulujeme! Vaše odpověď je správná,“ zobrazilo se. -