Inzerát v úterní MF Dnes na straně 4 -
Andrej Babiš -