Radmila Kleslová přebírá funkci starostky od Bohumila Zoufalíka -