Prchá vod Sejků k svatýmu Václavovi -
Hospody to byly rázovitě psychedelického typu. -
Spisovatel uchopil knihu, kterou jsem vzal s sebou. -
Byli jsme opravdu v hospodě U Sejků, které jsou v Hrusicích dvě. -
Spisovatel se napil a pokračoval v předčítání z knihy, kterou napsal v okolí Hrusic. -
Všechny měly velké kulaté, proplešlé nebo nakrátko vystříhané palice s malými očkama, kterými přiblble mžouraly na svět. -
Josef Lada by stál, nebo jako kdysi Buonarotti, ležel na lešení. -
Josef Lada by stál, nebo jako kdysi Buonarotti, ležel na lešení. -
Jiná část se vydala hledat chlívek, kde žil Pašík. -
Zbyl už jen ten krásný kostelík sv. Václava, který opravdu je na mírném návrší. -
Třetí výklad je, že jde o symbolické znázornění vzkříšení. -
Ach, ten surrealismus českého venkova! -