„Karikatury ze sebe dělají sami,“ míní o politicích režisér Balák. -