„Z Vatikánu přichází chaos.“ Papež chce žehnat homosexuálním párům, v církvi to vře

KATOLICKÁ CÍRKEV

„Z Vatikánu přichází chaos.“ Papež chce žehnat homosexuálním párům, v církvi to vře
Papež František čelí v církvi pnutí kvůli doporučení žehnání homosexuálním párům. Foto: Shutterstock
1
Svět
Sdílet:

Proti papeži Františkovi se začíná ozývat čím dál tím silnější kritika napříč katolickou církví. Nedávno schválil dokument doporučující žehnání homosexuálním párům. Například v Africe či v Latinské Americe už řada vysokých církevních představitelů tuto možnost zavrhla. Z Česka se ozývá varování před dvojkolejností prohlášení Dikasteria pro nauku víry. Česká biskupská konference se dokumentem, který budí napětí, bude pravděpodobně zabývat na konci ledna.

Deklaraci Fiducia supplicans vydalo na konci minulého roku Dikasterium bývalá Kongregace pro nauku víry a podepsal ji papež František. Vyplývá z ní, že kněží mohou žehnat i z pohledu církve neregulérním párům a stejnopohlavním párům. Žehnání však nesmí mít ritualizovanou podobu a připomínat tak obřad svátosti manželství.

„Skutečnost, že homosexuální skutky jsou mravně zlé, je nejhlubším důvodem toho, proč je problematické žehnání párům stejného pohlaví (a obdobně žehnání párům, které neuzavřely platné manželství). Zde nejde o žehnání jednotlivým osobám s určitou sexuální orientací, ale o žehnání jejich svazku, který náleží k určitým situacím, věcem či osobám, jež jsou svou povahou nepožehnatelné. Jako kněží nemohou např. požehnat dealeru drog, aby se mu v práci dařilo, tak nemohou požehnat spojení osob stejného pohlaví,” popsal pro Echo24 problematiku, kterou deklarace přináší, farní vikář a vyučující na univerzitě Angelicum v Římě Štěpán M. Filip.

Ten upozorňuje, že deklarace je ve svých vyjádřeních „dvoukolejná“. Stejný církevní orgán totiž ještě v roce 2021 podobný krok odmítl. „I když je zde uvedeno určité omezení, povoluje se tím žehnání párů stejného pohlaví: tam, kde se dříve říkalo ne, říká Fiducia supplicans nyní v podstatě ano,” komentuje deklaraci Filip. Omezení, o kterém mluví, se týká toho, že požehnání nesmí připomínat rituál uzavření manželství. V otázce manželství jako svazku muže a ženy se pohled církve nemění.

Na některé věci se však církev během dvou let skutečně začala dívat z více pohledů. V dokumentu rozlišuje mezi naukou církve a pastorační praxí. V rámci pastorační praxe a splnění některých podmínek by podle nového dokumentu mohli kněží žehnat i stejnopohlavním párům. Podobně deklarace rozlišuje mezi liturgickým, tedy v rámci bohoslužby, a neliturgickým požehnáním, které by mělo být stejnopolavmím párům umožněno.

Přestože dokument nemění základní nauku církve a katechismus a pouze doporučuje, stal se právě z uvedených důvodů terčem tvrdé kritiky, především v mimoevropském prostoru.

Například kardinál Robert Sarah, o kterém se v minulosti mluvilo o jako možném papeži, ve své odpovědi na doporučení poděkoval biskupům, kteří doporučení odmítají. Podle Saraha nyní z Vatikánu pouze přichází zmatek a chaos. „Vnášejí pochyby a neklid do duší věřících tím, že hovoří o žehnání homosexuálním svazkům, jako by byly legitimní, v souladu s řádem, který vytvořil Bůh, jako by mohly vést ke svatosti a lidskému štěstí,” uvádí kardinál Sarah. Sarah zároveň brání biskupy, kteří doporučení odmítnou, s tím, že se nejedná o odpor proti Františkovi, ale o následování písma a křesťanské tradice.

Právě v Africe způsobilo prohlášení velký zmatek. Například biskup John Oballa uvedl, že se na něj už obrátila věřící s žádostí o upřesnění deklarace, že kvůli ní zvažuje odchod k metodické církvi. Sám uvedl, že by požehnání stejnopohlavním párům doporučil pouze v případě, že by požádaly o pomoc s ukončením takového soužití. Dynamicky rostoucí Afrika, na kterou v posledních letech připadá přibližně polovina nově příchozích do lůna katolické církve, se obává, že by doporučení mohlo mít na rozvoj katolicismu v Africe velký dopad. Vatikán některým biskupům, kteří se změnou nesouhlasí, doporučil, aby strávili více času „pastorální reflexí“ rozhodnutí.

Například otec Russel Pollitt, ředitel jezuitského institutu v Jihoafrické republice, mluví dokonce o možné církevní africké rebelii - a není sám. Konference keňských katolických biskupů už vydala odsuzující prohlášení, ve kterém uvádí, že africký pohled a pozice ohledně rodiny a manželství je oproti některým rozvinutým křesťanským společenstvím „velmi jasný“.

Proti dokumentu vystoupilo už minimálně 16 biskupských konferencí z různých států Afriky. Negativně se o dokumentu vyjádřila i například polská či ukrajinská biskupská konference.

Ostře proti dokumentu vystoupil i bývalý prefekt Kongregace pro výuku víry, tedy orgánu, který nyní dokument připravil, kardinál Gerhard Ludwig Müller. Ten uvedl, že nové žehnání je bezprecedentní výklad, který nemá oporu ani v Bibli ani v textech církevních otců. Zpochybnil také kategorii neliturgického žehnání. Uvedl, že sice existují situace, kdy kněz může žehnat osobě, která žije v hříchu, ale aby se od hříchu odvrátila. Žehnání stejnopohlavním párům přirovnal k žehnání například mafiánskému klanu, aby se mu v jeho činnosti dařilo, ne, aby se svými operacemi přestal.

O tom, jak je situace v církvi momentálně napjatá, svědčí i aktuální exkomunikace v Itálii, kde otec Ramon Guidetti označil Františka za „vzdorpapeže“. Biskup Livornské diecéze v reakci na to rozhodl o exkomunikaci uvedeného kněze.

Mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová pro Echo24 uvedla, že předpokládá, že dokument bude na programu plenárního zasedání na konci měsíce.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články