Nefér přístup, moderátor Řezníček porušil princip nestrannosti. ČT analyzovala prezidentské debaty

ČT A PŘEDVOLBNÍ DEBATY

Nefér přístup, moderátor Řezníček porušil princip nestrannosti. ČT analyzovala prezidentské debaty
Předvolební Superdebata ČT. Foto: Radovan Jelen
1
Domov
Sdílet:

Rada České televize si nechala vypracovat hned dvě analýzy, které měly zhodnotit, jak si ČT vedla při debatách před prezidentskou volbou. Zatímco agentura Media Tenor se věnovala především transparentnosti a plynulosti pořadu a její výsledky vycházejí pro veřejnoprávní televizi uspokojivě, druhý rozbor už zdaleka tak příznivě nevyznívá. Tým profesora mediálních studií Jana Jiráka v něm konstatoval, že ČT během debat výrazně porušovala princip nestrannosti a rovnosti.

Oběma analýzám se Rada ČT věnovala na svém středečním zasedání v bodě číslo 9, první přišla na řadu Jirákova. „Ten závěr je bohužel takový, že konstatuje, že princip nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům byl porušen v obou předvolebních prezidentských debatách,“ uvedl místopředseda rady Pavel Matocha.

Jirákova analýza

Rozbor se zaobíral zvlášť Superdebatou, kde se objevili všichni kandidáti kromě Andreje Babiše, a zvlášť duelem, kde se střetli už jen šéf hnutí ANO a později zvolený prezident Petr Pavel. V Superdebatě analýza zmiňuje nefér jednání vůči kandidátovi Jaroslavu Baštovi a jeho výrazné znevýhodnění. „A sice tím, že kandidát Jaroslav Bašta byl jako jediný moderátorem explicitně hodnocen, a to velmi nepříznivě jako pomatenec, který šíří nesmysly, jako hrozba pro stát a člověk pohrdající demokratickými principy,“ říká Jirákův tým s tím, že Bašta byl moderátorem Martinem Řezníčkem často přerušován a poučován.

„Tím moderátor prakticky znemožnil Jaroslavu Baštovi vyjednat si tvář a určil mu ji sám, a to krajně nepříznivou,“ soudí výzkumníci.

V případě závěrečného duelu analýza kritizuje neférově měřený čas. „Expozice duelu byla jednáním moderátora vychýlena směrem ke zdůrazňování nevěrohodnosti jednoho kandidáta Andreje Babiše a věrohodnosti a autority kandidáta druhého, Petra Pavla,“ uvádí se.

Rozdíl byl podle rozboru patrný také v reakcích na odpovědi. „Zatímco Petr Pavel dokončil prakticky všechny své repliky bez přerušení, Andreji Babišovi moderátor skáče do řeči, a to i promluvami, které ho jednoznačně staví do pozice advokáta Petra Pavla,“ zní další výrok. Babiš tak podle Jirákova týmu musel sám vstupovat do debaty se snahou „vrátit se do hry“. Řezníčkovo moderování pak prý „mělo někdy až podobu mentorských pokárání, čím docházelo k infantilizaci kandidáta, jeho snížení do pozice káraného nezdárného dítěte“.

„Obě sledované předvolební debaty, Superdebata a Duel České televize, vykazovaly známky porušování principu nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. V případě Superdebaty se to projevovalo v rovině samotné dramaturgie pořadu (předem dané nerovné postavení účastníků) i v rovině chování moderátora, v Duelu byl nositelem oslabování principu nestrannosti právě moderátor,“ zní závěr.

Analýza Media Tenoru

Proti rozboru se na zasedání částečně ohradil generální ředitel ČT Petr Dvořák, který upozornil na to, že nejde o hodnocení. „Autorům analýzy nepřísluší zjištěný výsledek hodnotit. Princip nestrannosti a rovného přístupu porušen byl, je to důležitý aspekt jednání médií v oblasti zpravodajství a politické publicistiky, ale nemůže být prosazován mechanicky,“ odcitoval Dvořák poznámku autorů. Podle nich existují okolnosti, kdy televize v zájmu ochrany demokratické společnosti může princip rovnosti porušit, nechtějí ale soudit, zda to bylo v tomto případě.

Rada nicméně drtivou většinou v hlasování vyzvala Dvořáka, aby k analýzám vypracoval písemné vyjádření. jeden z členů rady Vlastimil Ježek pak upozornil, že druhá analýza agentury Media Tenor vyznívá pro ČT lépe a je dost odlišná.

Media Tenor konstatuje, že „obě debaty probíhaly ve spíše neutrálním duchu (8 %, resp. 12 % konfrontačních replik). Relativně nejvíce konfrontačních otázek obdrželi Andrej Babiš (17 %), Danuše Nerudová (16 %), Petr Pavel (15 % v Superdebatě) a Jaroslav
Bašta (14 %). Jaroslav Bašta a Andrej Babiš byli nejméně ukázněnými hosty diskuzí“.

„Prezidentské debaty probíhaly velmi plynule, hosté v průměru dokončili 75 % svých replik bez přerušení. V Superdebatě se hosté vzájemně respektovali a ani jednou si nevstoupili do řeči. V Prezidentském duelu se Petr Pavel s Andrejem Babišem navzájem přerušili v každé desáté replice,“ vypočítává agentura, která debaty posuzovala především „řečí čísel“.

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články