Dusno kolem výpovědi kněze Petráčka. Rozhodnutí děkana podpořil arcibiskup Graubner

SPOR NA KATOLICKÉ FAKULTĚ

Dusno kolem výpovědi kněze Petráčka. Rozhodnutí děkana podpořil arcibiskup Graubner
Katolický kněz a historik Tomáš Petráček byl propuštěn z Katolické teologické fakulty UK. Foto: Tomáš Chlouba, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
1
Domov
Sdílet:

Profesor Tomáš Petráček dostal v minulých dnech výpověď z pracovního poměru na Katolické teologické fakultě UK, což vyvolalo značné napětí nejen mezi českými katolíky. Postoj fakulty podporuje nejvyšší církevní autorita arcibiskup Jan Graubner, který rozhodnutí označil za děkanovu pravomoc, rektorka UK Milena Králíčková ale vyslovila nad vzniklou situací znepokojení.

Deník Echo24 mluvil jak se zástupcem vedení fakulty, proděkanem Jakubem Jinkem, tak s Tomášem Petráčkem. Ten již dříve prohlásil, že škola reaguje na tlak biskupů.

Profesoru Tomáši Petráčkovi bylo v minulých dnech oznámeno, že Katolická teologická fakulta neprodlouží k 31.10. 2023 jeho smlouvu. Hájí se organizačními a úspornými opatřeními, kdy v rámci katedry církevních dějin a literární historie snižuje počet úvazků o 2,5. Kromě profesora Petráčka skončí ke stejnému datu profesor Jaroslav Čechura, dvě doktorky a zaměstnanec knihovny.

„Nejdůležitější kontext je ekonomický. Pan profesor působil na katedře, která zaštiťuje obor, který je dlouhodobě ve velké krizi. Nemá studenty, má každoročně jednotky studentů. A ani letos, když jsme podnikli hodně velkou kampaň na oživení toho programu, tak se to nepovedlo a těch studentů je prostě málo. Současný děkan to řešil tedy nějakou redukcí, protože nás k tomu vyzývala univerzita, univerzitní senát,“ uvedl pro Echo24 proděkan KTF Jakub Jinek. Uvedl, že obor vyžaduje 2,5 milionu korun ročně z 60milionového rozpočtu fakulty.

Také sdělil, že profesor Petráček vyučoval pravidelně pouze jeden předmět z oboru církevních dějin. „Jsou na něj psané dva kurzy, ale ten jeden za něj učili jiní lidé a on učil jen jeden pregraduální kurz,“ řekl pro Echo24 Jinek.

Jinek také kritizoval dlouho trvající studium Petráčkových doktorandů. „Potom měl sedm doktorandů, ale ti lidé jsou jeho blízcí lidé a jsou to notoričtí nepsavci. Ten nejmladší z nich je v šestém ročníku. To je dvakrát překročená standardní doba studia. Dva z nich jsou v osmém ročníku a jeden zcela nestandardně v devátém ročníku. To už není ze zákona možné. Je to sedm doktorandů, kteří fakultě nepřináší ani korunu a jsou pro fakultu neperspektivní,“ uvedl Jakub Jinek.

Zároveň se vymezil proti tvrzení Petráčka, že ukončení pracovního poměru je výsledkem tlaku biskupské konference. Upozornil, že arcibiskup má pravomoc odejmout Tomáši Petráčkovi kanonickou misi. „Pokud by chtěl Petráčka řešit Graubner, tak k tomu má úplně jednoduchý nástroj, který se i běžně používá. To je prostě lusknutím prstu, to je jeden podpis,“ uvedl Jinek.

Profesor Tomáš Petráček už v minulých dnech uvedl, že za jeho odvoláním nestojí finanční důvody, ale důvody osobní a politické. „Myslím, že moje odvolání je spíše dlouhodobá záležitost. Vedení fakulty se moje názory nelíbí a stávající děkan mi několikrát v minulých letech řekl, že tlak ze strany některých členů ČBK je velký. Pochází to už z doby, kdy se začalo bojovat o Istanbulskou úmluvu v roce 2018,“ uvedl poté, co jeho konec na fakultě vešel ve známost. Tomáš Petráček v minulých týdnech podepsal výzvu k odstranění Aliance pro rodinu ze struktur státu. V reakci na tuto výzvu publikovalo několik biskupů otevřený dopis, ve kterém hájili tradiční rodinu.

Petráček se pro deník Echo24 vyjádřil i k dlouhému studiu svých doktorandů. "Tuto standartní dobu studia někteří překračují, ale asi jste zapomněl, že mezitím byl nějaký covid. Kdy byly zavřené knihovny, archivy a další věci. Někteří z nich dělají novověké dějiny, které jsou extrémně náročné například na paleografii a na takové pomocné technické disciplíny a je úplně běžné, že z raného novověku a novověku doktoráty trvají 6,7, 8 let," uvedl Petráček. Také uvedl, že v minulých letech na fakultě učil 4 hodiny týdně novověké i moderní dějiny.

K situaci se vyjádřil i pražský arcibiskup Jan Graubner, který je z titulu své funkce velkým kancléřem fakulty. Ten vyjádřil děkanovi Vojtěchu Novotnému podporu. „Vážený pane děkane, rád bych vám v současné situaci vyjádřil svou podporu, aniž bych zasahoval do veřejných diskusí. V úřadu děkana fakulty máte své povinnosti a pravomoci, mezi které patří i přijímání a propouštění pracovníků fakulty,“ uvedl v prohlášení.

Situací se již zabývá i vedení univerzity. Ve středu večer se s děkanem Vojtěchem Novotným setkala rektorka Milena Králíčková. „Rektorka vyslovila znepokojení nad vzniklou situací, nesprávným postupem řešení v oblasti pracovně-právních vztahů a rovněž nad tím, jak nevhodným a neodpovídajícím způsobem byli informováni studující v doktorském programu ve věci eventuální změny školitele,“ rektorát v tiskovém prohlášení. V reakci na konec Petráčka na fakultě rezignovali z vědecké rady fakulty docentka Jana Zapletalová z Univerzity Palackého v Olomouci a Petráčkův kolega z katedry profesor Petr Kubín.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články