1 blízký konec monarchie

Nabídka, která přišla pozdě. Před 100 lety vyzval Karel I. k federalizaci monarchie

NOVÉ

Témata:

Před 100 lety, 16. října 1918, vydal rakousko-uherský císař Karel I. manifest vybízející k obnově Rakouska-Uherska ve federaci německo-rakouského, českého, jihoslovanského a ukrajinského státu. Podle všeho ale bylo na záchranu mocnářství pozdě. V manifestu "Mým věrným národům rakouským" se mimo jiné píše: "Nyní je nutno bez váhání přikročit k novému vybudování vlasti na jejích přirozených, a tudíž nejspolehlivějších základech... Jsem odhodlán provésti toto dílo za svobodné součinnosti Mých národů".

Karel I., který na trůn nastoupil v roce 1916, chtěl naplnit záměry arcivévody Františka Ferdinanda, spojenectví s Německem a vztah k Uhersku mu ale svazovaly ruce. Při pokusech o jisté česko-německé vyrovnání tak Vídeň stranila spíše německým obyvatelům českých zemí. "Domnívám se, že Františkem Ferdinandem akcentované posílení postavení slovanských národů v rámci monarchie by mělo dlouhodobý a trvalý význam," řekl k tomu vnuk posledního císaře Karel Habsburský.

V říjnu 1918 bylo ale již na záchranu mocnářství pozdě. Zahraniční politická reprezentace Čechů a Slováků již vyjednala uznání Národní rady československé jako budoucí vlády samostatného státu od vítězných mocností - Francie, Velké Británie a USA. Mocnářství se hroutilo a na jeho troskách vznikaly nové národní státy: v Praze byl 28. října 1918 vyhlášen samostatný český stát, ke kterému se o dva dny později přihlásila slovenská reprezentace z horních Uher. Republikánské tendence narůstaly i v Budapešti a revoluce začínala ovládat vídeňské ulice. Na počátku listopadu podepsal rakousko-uherský panovník příměří, které znamenalo kapitulaci monarchie. Karel opustil Schönbrunn a podepsal manifest, jímž se vzdal vlády.

Čtěte také: Češi jsou historicky úspěšní, říká nestor českého dějepisectví Robert Kvaček

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.


Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.