Pirát Ferjenčík chtěl uzákonit polyamorii. Kontroverzní rozhovor před volbami zmizel z internetu

SMAZANÝ ROZHOVOR

Pirát Ferjenčík chtěl uzákonit polyamorii. Kontroverzní rozhovor před volbami zmizel z internetu
Představitelé Pirátů. Zleva místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal, předsedy strany Ivan Bartoš a poslanec Mikuláš Ferjenčík. Foto: Česká pirátská strana
2
Domov
Echo24
Sdílet:

V době, kdy slavná americká média jako The New York Times přepisují staré články do „vhodnější“ podoby, řeší Česko kauzu pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, který v téměř zapomenutém rozhovoru pro časopis LUI před čtyřmi lety prohlásil, že by Piráti rádi uzákonili polyamorii (tedy nemonogamní milostné soužití několika osob) jako formu registrovaného partnerství a podpoří svobodné sebeurčení pohlavní i genderové identity. Rozhovor však z internetu čtyři měsíce před volbami zmizel. A to brzy poté, co na něj začali lidé ve velkém upozorňovat na sociálních sítích.

Rozhovor z webových stránek časopisu LUI, který se zabývá LGBT tématy, zmizel v květnu 2021, podle šéfa redakce magazínu Jakuba Starého k jeho smazání došlo z důvodu aktualizace systému zhruba před měsícem. „Je to naprosto běžná věc, ke které u nás dochází standardně, protože staré články mají jiný vzhled a jsou jinak nakódovány,“ řekl Starý pro Echo24 s tím, že si na tento konkrétní rozhovor nevzpomíná. Nedovedl však vysvětlit, proč některé podobně staré, nebo ještě starší články smazány nebyly. „To vám nejsem schopen říct, v tuto chvíli to řeší naše agentura, která má na starosti systém. Ona to má v kompetenci, detaily bohužel neznám,“ řekl.

Při aktualizaci se podle Starého z webu ztratilo víc článků, vracet je na něj ale prý nechtějí. Pozoruhodné pak je, že se neztratil žádný z dalších (tehdy předvolebních) rozhovorů s politiky ze září 2017. Rozhovory s Dominikem Ferim (tehdy TOP 09) i Janem Zahradilem (ODS) na stejné téma jsou na stránkách stále dostupné.

Sám poslanec Ferjenčík se ohradil proti tomu, že by on či jeho strana jakkoli usilovali o smazání rozhovoru, což by se samozřejmě mohlo nabízet jako vysvětlení, protože homosexuální svazky, uzákonění polygamních manželství nebo otázky genderové identity jsou témata, na která může být český volič citlivý. Zvlášť, pokud do voleb zbývají jen čtyři měsíce a političtí soupeři, jako je třeba Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, hledají v rámci předvolebního boje jakékoli kompromitující materiály. „Vůbec nic jsme v tom nepodnikali,“ řekl pro Echo24. Dodal, že nešlo o klasický rozhovor, nýbrž o stanovisko, které redakci zaslal jako vedoucí mediálního odboru strany.

Úryvek ze smazaného rozhovoru:

Zajímalo by nás, jak se Piráti staví k registrovanému partnerství. Považujete toto řešení za dostatečné, nebo byste se vyjádřil pro legalizaci stejnopohlavního manželství?

O významu pojmů “registrované partnerství” a “manželství” pro soudobou českou společnost chceme vést diskuzi se všemi zainteresovanými skupinami, přestože nejde o nejzásadnější problém v této oblasti. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod v článku 12 jmenuje právo uzavřít manželství. Piráti prosazují možnost právního svazku více osob bez ohledu na jejich pohlaví, se všemi výhodami i povinnostmi, které z něj vyplývají. V tomto kontextu Piráti podporují láskyplnou a stabilní péči o děti umožňující vytvoření stálých citových vazeb.

Souhlasil byste tedy s tím, aby si registrovaní partneři, potažmo homosexuální manželé, mohli společně adoptovat děti?

Adopce dětí partnery stejného pohlaví Piráti podporují za dodržení stejných podmínek, jaké plní heterosexuální páry a za těchto podmínek souhlasí i s přiosvojením biologického dítěte partnera druhým z partnerů. Co se registrovaného partnerství osob stejného pohlaví týče, Piráti prosazují zrovnoprávnění postavení heterosexuálních a LGBT + párů v České republice, a to jak v oblasti majetkoprávní, tak v oblasti adopce. Podporujeme i aktivity směřující k uzákonění polyamory (polyamorie je druh nemonogamního vztahu více lidí, kteří takové soužití vzájemně tolerují, pozn. red.) jako formy registrovaného partnerství. Není úkolem státu předepsat, jak konkrétně by měla fungovat rodina či jiná skupina blízkých osob. Stát lidem nesmí určovat formy soužití; jeho úkolem je podporovat taková lidská soužití, ve kterých lidé, bez ohledu na počet a pohlaví, přebírají odpovědnost jeden za druhého, za děti, staré lidi nebo ty slabší.

Na dotaz, zda by se pod své vyjádření o homosexuálních svazcích mohl Ferjenčík, tehdejší pražský zastupitel, podepsat i dnes, odpověděl: „Stát se nemá montovat lidem do života v tom, jakým způsobem spolu fungují, to je každého věc. Šlo mi o to, že pokud spolu ti lidé vychovávají děti, tak je namístě přemýšlet o tom, jestli jim stát dává dobré zázemí pro praktické fungování typu třídních schůzek, vyzvedávání dětí ze školy nebo pomoc dětem v nemocnici apod.“

Vyjádřil se i ke zmiňovanému uzákonění kolektivních polyamorních svazků: „Můj pohled je, že tyto věci jdou postupným procesem a společenským vývojem a stát by měl reflektovat realitu. Jde mi o to, aby lidé, kteří žijí v těchto domácnostech, neměli zbytečně komplikovaný život. Jakými nástroji toho stát dosáhne, je mi jedno.“

Na smazaný článek upozornil i komentátor Týdeníku Echo Martin Weiss, který píše, že by mohlo jít o další případ nešvaru poslední doby, který bývá anglicky označován jako „stealth editing“. „Ty výmluvy z toho dělají případ nešvaru poslední doby, jemuž se anglicky říká „stealth editing“. Redakce některé kategorické soudy ve starších článcích, jež v následujícím vývoji neobstály, na internetu potichu zjemňují. Aby nevypadaly hloupě,“ píše.

Fenomén mazání článků je v poslední době poměrně běžnou záležitostí. A nejde pouze o sociální sítě. Ze skryté, zpětné editace byla opakovaně obviněna a usvědčena i velká světová média, dnes značně nalevo, jako jsou The New York Times či The Washington Post.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články