Tesco se chlubí, že zavedlo v Česku povinné školení o inkluzi a diverzitě. Procesem prošlo na 7000 zaměstanců

INKLUZE V TESCU

Tesco se chlubí, že zavedlo v Česku povinné školení o inkluzi a diverzitě. Procesem prošlo na 7000 zaměstanců
Obchodní gigant Tesco zavádí povinné školení o inkluzi a diverzitě pro zaměstnance a manažery. Foto: TESCO
1
Domov
Sdílet:

Obchodní gigant Tesco zavedl povinné školení o inkluzi a diverzitě pro zaměstnance a manažery. Obchodní řetězec Tesco Stores Česká republika ve výroční zprávě popisuje strategii pro vytváření inkluzivního pracovního prostředí a kultury, kterou si prošlo přes 7200 zaměstnanců. "Pro vedoucí pracovníky společnost připravila povinné školení Jak být inkluzivním lídrem, které se zaměřuje na odbourávání předsudků a práci s lidmi v rámci lokálních i mezinárodních týmů," uvedlo v těchto dnech Tesco. Strategii je prý zavedení "inkluzivních pravidel a procesů napříč všemi fázemi životního cyklu kolegů a kolegyň". Důraz je přitom kladen mj. na LGBT+.

"Základním pilířem pro vytváření inkluzivního pracovního prostředí je nastavení inkluzivní kultury, kterou si každý zaměstnanec vezme za svou. K tomu pomáhají v Tesco série školení, které musí zaměstnanci povinně absolvovat již po nástupu do společnosti. K dnešnímu dni tímto školením prošlo více než 7200 zaměstnanců Tesco," píše se ve výroční zprávě za rok 2022. Pro manažery a vedoucí pracovníky je speciální povinné školení Jak být inkluzivním lídrem.

"Abychom tohoto cíle dosáhli, je nezbytné začít u našich kolegů a kolegyň – chceme zajistit, že všichni kolegové a kolegyně ve společnosti, kteří obsluhují naše zákazníky i komunity, ve kterých působíme, vytváří prostředí, kde se každý/á cítí vítán/a," uvedla k tomu generální ředitelka Katarína Navrátilová s tím, že podnik oceňuje a respektuje rozdíly a jedinečnost každého jedince.

Cílem firmy je vytvoření místa pro práci, kde jsou "přijímány, oceňovány a respektovány všechny druhy rozdílů". "Na základě tohoto cíle se pak snažíme podporovat rozmanitost a začleňování, abychom mohli inspirovat ostatní velké společnosti a retailové řetězce k nastavení cesty, kdy jsou tyto oblasti součástí firemních hodnot," doplnila Navrátilová ke zprávě o diverzitě a inkluzi.

"Naším mottem je, že čím více různorodých skupin zaměstnanců budeme ve firmě mít, tím bohatší firemní kulturu budeme společně tvořit. A díky tomu dokážeme lépe obsloužit i široké spektrum našich zákazníků, pro které se stáváme ještě lepším partnerem," upřesnila Navrátilová.

Tesco chce být vzorem a inspirací v oblasti inkluze, kterou chtějí podporovat skrze lídry, kteří v rámci svých týmů oceňují přínos jednotlivců. Mezi důležitými položkami ve strategii je zavedení "inkluzivních pravidel a procesů napříč všemi fázemi životního cyklu kolegů a kolegyň". Kromě toho bude podnik podporovat různorodé skupiny kolegů a kolegyň a budování inkluzivního pracovního prostředí, které bude založeno na sounáležitosti pro skupiny z různých zázemí s "důrazem na mladé kolegy a kolegyně, ženy a příslušníky LGBT+ komunity nebo osoby se změněnou pracovní schopností".

Tesco také založilo interní Festival diverzity, což je vzdělávací cyklus programů o diverzitě a inkluzivní kultuře, jehož cílem je prezentovat odlišné pohledy na individualitu a jedinečnost a podporovat pracovní prostředí, kde bude respektována zásada rovného zacházení. "Letošní téma znělo „Stavíme mosty, které spojují“, přičemž některé webináře a aktivity se zaměřovaly na sdílení příběhů a zkušeností našich LGBT+ kolegů a kolegyň," doplňuje obchodní řetězec.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články