Konferenci rektorů nově povede Martin Bareš z Masarykovy univerzity

VYSTŘÍDAL SKLENIČKU Z ČZU

Konferenci rektorů nově povede Martin Bareš z Masarykovy univerzity
Martin Bareš Foto: Masarykova univerzita, Jitka Janů, CC BY 3.0 CZ , via Wikimedia Commons
Domov

Echo24

Novým předsedou České konference rektorů se stane Martin Bareš z Masarykovy univerzity. Ve čtvrtek jej v Brně zvolilo plénum konference rektorů. Od 1. srpna letošního roku nahradí Petra Skleničku z České zemědělské univerzity v Praze, který funkci neobhajoval. Barešovo funkční období začne v polovině roku 2023.

Rektoři chtějí bojovat proti zvažovaným škrtům v penězích na vědu ve státním rozpočtu. Varují před opětovným plošným uzavřením univerzit v případě další vlny koronaviru. Mělo by to nedozírné následky pro konkurenceschopnost země, uvedli. Školy jsou podle nich schopné dodržovat hygienická opatření a zajistit svůj bezpečný chod. Jako příklad prý mohou posloužit lékařské fakulty, kde se i při pandemii koronaviru vyučovalo, aniž by to vedlo ke zhoršení epidemické situace.

"Vysoké školy nepatřily během pandemie covidu k prioritám současné vlády. Byly uzavřeny studentům od března loňského roku s krátkou přestávkou. Přísnost opatření byla nebývalá ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie," řekl novinářům místopředseda rektorské konference Jiří Málek z Univerzity Pardubice.

Podle Bareše by už na podzim nemusela být epidemická situace natolik kritická, hlavně díky očkování. Přesto je potřeba se připravovat a brát situaci s respektem. "Vakcína není povinná, ale vysoké školy jsou společensky odpovědné instituce a součástí takové společenské odpovědnosti je nejen akademická svoboda, ale i zodpovědnost jedince vůči ostatním," uvedl Bareš. Sám se jde očkovat příští týden a doporučuje očkování všem, kdo nemají kontraindikace.

Podle Bareše je to právě věda, která prostřednictvím očkování pomůže světu z pandemické krize. I proto rektoři nesouhlasí s návrhem ministerstva financí, který by vedl pro příští rok ke snížení prostředků na vědu, výzkum a inovace o 3,6 procenta oproti roku 2021. Rektoři pokládají návrh za nekoncepční, krátkozraký a ohrožující budoucí rozvoj země.

Kromě Bareše budou ve vedení rektorské konference od srpna místopředsedové Jiří Málek z Pardubic, Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické v Praze, Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Pavel Tuleja ze Slezské univerzity v Opavě.