České lesy se zbavují kůrovce, kalamita je na ústupu

KŮROVCOVÁ KALAMITA

České lesy se zbavují kůrovce, kalamita je na ústupu
Česká vláda na prohlídce zasaženého lesa. Foto: Úřad vlády
1
Ekonomika

Echo24

Kůrovcová kalamita v českých lesích ustupuje. Podle státního podniku Lesy ČR, kterému patří téměř polovina tuzemských lesů, k tomu přispěly chladné a deštivé jaro a léto. Lesy v minulém roce snížily těžbu o 12 %.

Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové je kalamita kůrovce na většině území ČR již za svým vrcholem. K útlumu kůrovcové kalamity vedle intenzivních těžeb napadeného dřeva a dalších obranných opaření přispělo i letošní velmi chladné a deštivé jaro, které zpozdilo jarní rojení kůrovce zhruba o jeden měsíc.

S ústupem kůrovcové kalamity státní podnik snížil i celoroční plán těžeb na 12,1 milionu metrů krychlových z ještě v březnu zamýšlených 14,07 milionu metrů krychlových. Za celý loňský rok těžby ve státních lesích dosáhly rekordních 14,35 milionu metrů krychlových dřeva, z nichž 93 procent připadlo na kůrovcové a jiné nahodilé těžby.

Také podle ministerstva zemědělství přispěly ke zlepšení situace přírodní podmínky. „Aktuální zmírnění průběhu kůrovcové kalamity je ovlivněno především příznivým vývojem klimatických podmínek v letošním a předchozím roce (chladné a relativně dlouhé období zimy 2020/2021, bohaté na sněhové srážky, vyšší objemy srážek a prakticky absence dlouhotrvajících teplotních extrémů ve vegetačním období), díky čemuž nedošlo k razantnímu nárůstu kalamity co do objemu napadeného dřeva. Lesníkům se tak na mnoha lokalitách podařilo zpomalení kalamity využít a v lesích výrazně redukovat napadené stromy představující zdroje dalšího šíření,“ sdělil deníku Echo24 mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

„Přes mimořádné dlouhodobé úsilí lesníků, resp. vlastníků lesů, brzdící dosavadní vývoj kalamity, však bude vývoj situace nadále v rozhodující míře záviset na průběhu klimatických podmínek v následujících letech,“ dodává Bílý a naznačuje, že osud českých lesů je ve značné míře také v rukou klimatu.

Nejhorší situace je v severních Čechách

Přes ústup kalamity jsou některé regiony šířením kůrovce stále významně zasaženy. „Kalamita trvá na Vysočině, ale i tam se ji daří brzdit. Nejhorší je situace v severních Čechách, kde kalamita kulminuje. Především je zasaženo Českolipsko, Rumbursko a Děčínsko,“ řekla Jouklová.

V Libereckém kraji tak Lesy ČR plánují letos meziroční zvýšení těžeb o 29 procent na 775 000 metrů krychlových. V Ústeckém kraji čekají nárůst o 17 procent na 1,2 milionu metrů krychlových.

Těžba dřeva ve státních lesích začala významně růst s příchodem kůrovcové kalamity od roku 2018. V letech bez kůrovcové kalamity byla roční těžba u Lesů ČR kolem osmi milionů metrů krychlových a pololetní kolem čtyř milionů metrů krychlových.

Letos podnik hodlá zalesnit rekordních 21 000 hektarů holin. Proti loňskému zalesnění 16 000 hektarů to představuje nárůst o 31 procent. Na letošní zalesnění podnik a jeho smluvní partneři použijí kolem 90 milionů sazenic stromků, zatímco loni jich vysázeli 74 milionů. Do konce června bylo vysázeno 51,4 milionu stromků.

Kůrovec v ČR loni podle think tanku Czech forest napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva. Škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou porostů loni dosáhly 44 miliard Kč, odhadl Czech forest. Podle Českého statistického úřadu těžba dříví loni v ČR dosáhla rekordních 35,8 milionu metrů krychlových. Meziročně se tak zvýšila o 9,7 procenta.