Praha připravuje zákaz venčení psů bez vodítka, má prý zabránit excesům

VENČENÍ PSŮ

Praha připravuje zákaz venčení psů bez vodítka, má prý zabránit excesům
Psi budou muset být na vodítku. Foto: Shutterstock
1
Domov

Echo24

Hlavní město Praha připravuje vyhlášku, jejímž cílem bude zakázat volný pohyb psů bez vodítka na jakékoliv zelené ploše na území metropole. Má se jednat o prevenci, která by měla zabránit problematickým situacím, jako bylo třeba napadení dítěte na Petříně začátkem dubna. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

„Osoba doprovázející psa ve veřejné zeleni je povinna vést psa na vodítku. Pes musí být veden na vodítku způsobem, aby vodítko nebránilo v pohybu ostatním uživatelům veřejné zeleně. Volný pohyb psů bez vodítka je dovolen jen na plochách vyhrazených k tomuto účelu vlastníkem veřejné zeleně,“ uvádí návrh.

„I vzhledem k nedávnému napadení dítěte psem v parku na Petříně s vážnými následky a dalším obdobných incidentům bylo zvoleno řešení, že psi budou muset být ve veřejné zeleni drženi na vodítku,“ uvádí autoři návrhu v důvodové zprávě, kterou má redakce serveru Seznam Zprávy k dispozici.

Nový návrh se nachází v ‚obecně závazné vyhlášce o ochraně veřejné zeleně.‘ „Návrh vyhlášky prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením a zatím nebyl předložen k připomínkám veřejnosti,“ uvedl pro SZ mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle nové verze vyhlášky mají být psi výslovně uvázaní na vodítku. „V případě zákazu volného pobíhání psů panovaly dosud nejasnosti ohledně toho, zda musí být pes veden na vodítku, zda může být veden na volno u nohy doprovázející osoby nebo zda se může pohybovat i ve větší vzdálenosti od této osoby, pokud je plně ovladatelný povely,“ připomínají autoři návrhu.

Podle přísného výkladu současného opatření platí restrikce už nyní, jedná se ale pouze o „veřejnou zeleň“, kterou se rozumí konkrétní výčet ploch a pozemků ve vlastnictví města. Některé plochy jsou navíc vedeny jako „orná půda“ nebo ostatní plochy, což se týká třeba Centrálního parku na Chodově, kde mohou psi pobíhat na volno.

Nový návrh vyhlášky stanoví, že za ‚veřejnou zeleň‘ se bude považovat jakýkoliv kus plochy se zelení na pozemcích hlavního města, tedy včetně zeleně na sídlištích, různých luk a polí, cest mezi nimi či sadů.

Po připomínkách ze strany magistrátních úředníků musí návrh projednat městská rada a nakonec schválit celé zastupitelstvo. Podle SZ se počítá s platností od 1. října letošního roku, ale radní pro životní prostředí Petr Hlubuček tvrdí, že se to tak rychle nestihne. „Tato vyhláška je stále v připomínkovém řízení, vypořádávají se došlé připomínky. V září na zastupitelstvu nebude,“ uvedl pro SZ Hlubuček.