K soudu míří precedentní spor, bývalý diplomat Drulák žaluje ÚMV kvůli svobodě slova

DIPLOMAT POD PALBOU KRITIKY

K soudu míří precedentní spor, bývalý diplomat Drulák žaluje ÚMV kvůli svobodě slova
Ministerstvo zahraničních věcí má problém s vystupováním bývalého velvyslance ve Francii Petra Druláka. Foto: Jan Zatorsky
2
Domov
Jakub Fujáček
Sdílet:

Soud se bude zabývat precedentní žalobou, kterou podal bývalý velvyslanec ve Francii Petr Drulák. Nelíbí se mu, že ho Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) napomíná kvůli jeho veřejným vystoupením a politickým názorům. Od ředitele ÚMV dostal už dva vytýkací dopisy, přičemž třetí může být pro Druláka, který v současné době pracuje jako seniorní výzkumný pracovník ústavu, posledním. Podobnou žalobu ještě české soudy neprojednávaly, upozorňuje advokátka.

Právní zástupkyně Petra Druláka před dvěma měsíci vyzvala ředitele ÚMV Ondřeje Ditrycha, aby stáhl vytýkací dopisy, které zaslal Drulákovi v průběhu jara a léta. Ředitel ústavu mu v nich vyčítá, že jeho názory na geopolitku mohou poškozovat dobré jméno instituce a hrozí mu rozvázáním pracovního poměru. Plné znění dopisů má redakce deníku Echo24 k dispozici. O sporu jsme psali již před několika dny.

Podle ředitele Ditrycha se Drulák se ve svých výstupech opakovaně dopouští „šíření konspiračních narativů, nekorektního vyjadřování a zavádějících zobecňování“.

Drulák k Ukrajině: Netuším, jak přežije zimu. Domnívat se, že zvítězí, je fantasmagorie

Drulák kritizoval například postoj Západu k ukrajinskému konfliktu. „Chyba je jasná. Západ se snaží ekonomickými sankcemi vyřešit vojenský konflikt – víme, že to nefunguje. Bylo mu trapné nedělat nic, tak se rozhodl udělal gesto,“ řekl 1. září pro CNN Prima News. „Jenže to gesto ho stojí čím dál tím více. Tím je to nesmyslné. A bylo to jasné od samého začátku,“ dodal. Za fantasmagorii také označil názory, že Ukrajina může zvítězit. Dále podotkl, že neví, zda Ukrajina zvládne přežít zimu. Veřejně také zastává názor, že Západ dal Ukrajině falešné naděje na vstup do EU a NATO.

Drulákova advokátka Jana Zwyrtek Hamplová upozornila, že podobnou žalobu ještě české soudy neprojednávaly. „Chtěli jsme věc vyřešit smírně a navrhli, aby Ústav sám dané vytýkací dopisy zrušil. Ani nám neodpověděli. V daném případě však došlo k jasnému zneužití pracovního práva k nátlaku na omezení svobody projevu, a to prostě nemůžeme připustit. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na soud s procesně precedentní žalobou, a věříme ve spravedlnost. Nikdo si nemůže dovolit zneužívat pozici zaměstnavatele a diktovat svým zaměstnancům, jaké mohou a nemohou prezentovat své názory, a pokud neuposlechnou, vyhrožovat jim výpovědí. Musím přiznat, že jsem v první chvíli ani nevěřila, že vůbec někdo mohl něco takového napsat,“

Drulák deníku Echo24 řekl, že je přesvědčen, že žaloba má šanci na úspěch. „Je to bitva, kterou je potřeba vést. Je důležité říct, jak se v těchto situacích bránit. Spousta lidí se dostane do podobné situace a najednou nevědí, co dál. Myslím, že je důležité vyjasnit, co si zaměstnavatel dovolit může, a co nemůže, v tom to považuji za důležité,“ říká Drulák.

Ondřej Ditrych, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, jehož zřizovatelem je ministerstvo zahraničních věcí, kategoricky odmítá, že by se pokoušel Druláka umlčovat. „Když budu vycházet z mediálních vystoupení právní zástupkyně Petra Druláka, jeví se žaloba z právního hlediska jako zcela absurdní. Nadto bych jen dodal, ze ÚMV v žádném případě p. Drulakovi ani nediktoval, co si má myslet, ani se ho nesnažil umlčet. Podobná vyjádření kategoricky odmítám,“ napsal redakci Ditrych.

Echo24 získalo také vyjádření ministerstva zahraničí, které na jaře podalo podnět k etické komisi ÚMV, aby prošetřila, zda jsou Drulákovy mediální prohlášení v souladu s etickým kodexem ústavu. Pětičlenná komise nakonec jednomyslně rozhodla v Drulákův prospěch. „Názorová pluralita uvnitř ÚMV slouží jako nástroj ke zkvalitňování české zahraniční politiky, a jednotlivé názory proto nemusí nutně být v souladu s programovým prohlášením vlády či s koncepcí zahraniční politiky ČR,“ uvedla komise v rozhodnutí. O jejím stanovisku jsme rovněž informovali zde.

„MZV dlouhodobě sleduje vystupování a publikace pana Druláka se značným znepokojením. Jeho působení bylo opakovaně předmětem diskuse Vědecké rady MZV za účasti ředitele ÚMV. V březnu vyjádřil ředitel útvaru zodpovědného za zajišťování výzkumných potřeb MZV ve svém dopise řediteli ÚMV přesvědčení, že veřejné výstupy pana Druláka jsou v rozporu s deklarovanou vizí a posláním ÚMV, jsou zaujaté a jednostranné a dotyčný se dostává do rozporu s programovým prohlášením vlády a základními cíli zahraniční politiky, stejně jako s etickými kodexy ÚMV, “ uvedlo k celé kauze v reakci na dotaz deníku Echo24 ministerstvo zahraničí. Zvažuje prý možnosti dalšího postupu.

Za Druláka se postavila například Společnost pro obranu svobody slova, která napsala dopis přímo řediteli ÚMV. „Prof. Drulák podle našeho názoru nepochybně realizoval své zákonné právo na svobodu projevu (...). Upozorňujeme, že zahájení vyšetřování nelze považovat za nestranný akt. Instituce tím signalizuje, že vychází vstříc snaze názory prof. Druláka potlačit.“

Ústav mezinárodních vztahů je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Činnost ÚMV je financována z vládního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace České republiky, dále na základě horizontální spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, z domácích a zahraničních projektů a z prodeje publikací. Petr Drulák ústav vedl mezi 2004 a 2013, v letech 2014 až 2015 působil jako první náměstek ministra zahraničí a později (2017 až 2019) zastával post českého velvyslance ve Francii.
Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články