Drulákovi hrozí kvůli názorům vyhazov. Dostal už dva vytýkací dopisy

DIPLOMAT POD KRITIKOU

Drulákovi hrozí kvůli názorům vyhazov. Dostal už dva vytýkací dopisy
Ministerstvo zahraničních věcí má problém s vystupováním bývalého velvyslance ve Francii Petra Druláka. Foto: Jan Zatorsky
1
Domov
Jakub Fujáček
Sdílet:

Bývalý velvyslanec v Paříži a výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák se kvůli svým názorům musí bát o práci. Vedení ústavu i ministerstvo zahraničních věcí kritizuje jeho výroky do médií, které jsou často v rozporu s oficiálními stanovisky, a hrozí mu vyhazovem. Někdejší náměstek ministra zahraničí a diplomat si za svými slovy ale stojí.

Na Petra Druláka se snesla výraznější kritika ze strany ředitele Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) Ondřeje Ditrycha i ministerstva, které je zřizovatelem ústavu, letos na jaře. Nebylo to však poprvé. Ministerstvo zahraničí, které se dlouhodobě neztotožňuje s Drulákovými postoji k řadě politických témat, dokonce podalo podnět k etické komisi ÚMV, aby věc prošetřila.

Ministerstvo požadovalo, aby se na ÚMV sešla komise, která přezkoumá Drulákovy mediální výstupy, byť v nich hovoří jako občan sám za sebe. Například ty v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích. Drulák v této souvislosti označil kroky české vlády za „ukvapené“ nebo (s poukazem ke známé tiskové konferenci) řekl, že vláda „očividně jednala pod mediálním tlakem“. Problémy v zaměstnání mu způsobila i účast na únorové akci D.O.S.T., kde část řečníků, dle dostupných informací nikoli však Drulák, požadovala vystoupení Česka z EU, nebo poskytnutí rozhovorů některým médiím, která jsou podle etické komise „obviňována ze šíření dezinformací a konspiračních teorií“.

Drulák k Ukrajině: Netuším, jak přežije zimu. Domnívat se, že zvítězí, je fantasmagorie

Drulák také kritizuje postoj Západu k ukrajinskému konfliktu. „Chyba je jasná. Západ se snaží ekonomickými sankcemi vyřešit vojenský konflikt – víme, že to nefunguje. Bylo mu trapné nedělat nic, tak se rozhodl udělal gesto,“ řekl 1. září CNN Prima News. „Jenže to gesto ho stojí čím dál tím více. Tím je to nesmyslné. A bylo to jasné od samého začátku,“ dodal. Za fantasmagorii také označil názory, že Ukrajina může zvítězit. Dále podotkl, že neví, zda Ukrajina zvládne přežít zimu.

Etická komise: Drulák kodex neporušil, ale je to hraniční

Etická komise složená z pěti členů nakonec k Drulákovi zasedala postupně čtyřikrát. Na konci července ale jednomyslně rozhodla, že žádné porušení etického kodexu neshledala. Podle rozhodnutí, které má deník Echo24 k dispozici, může komise posuzovat pouze soulad jeho konkrétních veřejných vyjádření s etickým kodexem, ale nikoli s dokumenty vlády či ministerstva.

„Názorová pluralita uvnitř ÚMV slouží jako nástroj ke zkvalitňování české zahraniční politiky, a jednotlivé názory proto nemusí nutně být v souladu s programovým prohlášením vlády či s koncepcí zahraniční politiky ČR. Komise přitom zdůrazňuje mimořádnou závažnost principu akademické svobody,“ píše se také v odůvodnění rozhodnutí. Podle stanoviska komise zkrátka Drulák nepoškodil dobré jméno instituce a etický kodex neporušil ani účastí na zmiňované akci, ačkoli ji komise považuje za „hraniční“.

Vytýkací dopisy

Nešlo nicméně o jediné popotahování. Ředitel ÚMV Ondřej Ditrych zaslal Drulákovi v průběhu května a června dva vytýkací dopisy, v nichž ho před podobnými výstupy varuje a opakovaně mu hrozí výpovědí, přičemž třetí vytýkací dopis se už může stát záminkou k rozvázání pracovního poměru. Podle ředitele Ditrycha se Drulák opakovaně dopouští „šíření konspiračních narativů, nekorektního vyjadřování a zavádějících zobecňování“.

Bývalý diplomat deníku Echo24 řekl, že od ředitele do této chvíle nedostal žádnou odpověď. A to ani ve chvíli, kdy se věc začal pokoušet řešit přes právní zástupkyni, která Ditrycha požádala, aby vzal své vytýkací dopisy zpět. Ani po dvou měsících ale odpověď nepřišla. Drulák si za svými slovy stojí a věc je podle svých slov připraven řešit i soudně.

„Poznal jsem, jak se Západ vzdal svobody slova a svobody myšlení. Nechci, aby takhle země dopadla stejně, a pokud k tomu můžu přispět, tak do toho půjdu. Zatím mi nehrozí, že bych šel do lágru, ale tam (míněno ve Francii) už jsou lidé za názorové delikty i souzení. U nás to přišlo s válkou na Ukrajině a s covidem,“ dodává. Zdůrazňuje také, že všechny zmíněné aktivity, které ministerstvo a  ústav, v němž je zaměstnaný, a shledávají jako závadné, dělá ve svém volném čase a nikoli jako oficiální představitel jakékoli instituce.

Redakce oslovila s žádostí o komentář také ředitele ÚMV Ondřeje Ditrycha, ten však pouze odkázal na stanovisko, které k celé věci tento týden ÚMV vydal. Píše se v něm, že ústav postupuje „v souladu s právním řádem“. Hlasy pracovníků veřejné instituce s podobným renomé podle něj nemohou „obsahovat nedoložené konspirační narativy, překračovat určité meze korektnosti, zatemňovat a účelově zobecňovat. To je prof. Petru Drulákovi ze strany vedení ÚMV už nějakou dobu zcela jednoznačně komunikováno a odklon od těchto pravidel je mu důrazně vytýkán“.

MZV: Vystupování pana Druláka nás znepokojuje

K celé věci se pro Echo24 vyjádřilo i ministerstvo zahraničí. Odpověď tiskové mluvčí ministerstva Lenky Do přinášíme v plném rozsahu: „MZV dlouhodobě sleduje vystupování a publikace pana Druláka se značným znepokojením. Jeho působení bylo opakovaně předmětem diskuse Vědecké rady MZV za účasti ředitele ÚMV. V březnu vyjádřil ředitel útvaru zodpovědného za zajišťování výzkumných potřeb MZV ve svém dopise řediteli ÚMV přesvědčení, že veřejné výstupy pana Druláka jsou v rozporu s deklarovanou vizí a posláním ÚMV, jsou zaujaté a jednostranné a dotyčný se dostává do rozporu s programovým prohlášením vlády a základními cíli zahraniční politiky, stejně jako s etickými kodexy ÚMV. V dalším dopise z konce téhož měsíce, v reakci na první odpověď ředitele ÚMV, vzalo MZV na vědomí, že informace o činnosti pana Druláka byly předány oběma etickým komisím ÚMV. Předsedkyně etických komisí následně informovaly o požadavku specifického podání podnětu v souladu s přesnou procedurou a s konkrétním důkazním materiálem. To zástupce MZV učinil v polovině dubna, etická komise následně počátkem května vyjádřila nespokojenost s formálními náležitostmi procesu (ze svého pohledu) a MZV podnět před polovinou května dále doplnilo. Na konci července Etická komise ÚMV sdělila, že ze strany Petra Druláka neshledává porušení etického kodexu Ústavu. MZV nyní zvažuje možnosti dalšího postupu. S ÚMV věc stále řešíme.“

Za Druláka se postavila například Společnost pro obranu svobody slova, která napsala dopis přímo řediteli ÚVM. „Prof. Drulák podle našeho názoru nepochybně realizoval své zákonné právo na svobodu projevu, jak je uvedeno výše. Respektování tohoto práva by mělo vést k tomu, že se vaše instituce zdrží v této souvislosti jakýchkoliv právních kroků včetně disciplinárního nebo obdobného řízení. Upozorňujeme, že zahájení vyšetřování nelze považovat za nestranný akt. Instituce tím signalizuje, že vychází vstříc snaze názory prof. Druláka potlačit. Tímto postupem vytváří nebezpečný devastující efekt na akademickou svobodu a svobodu projevu ostatních zaměstnanců. Proto budeme v této záležitosti podporovat prof. Druláka všemi prostředky, které budeme považovat za nezbytné, včetně právních kroků,“ napsali autoři dopisu.

Ústav mezinárodních vztahů je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Činnost ÚMV je financována z vládního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace České republiky, dále na základě horizontální spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, z domácích a zahraničních projektů a z prodeje publikací. Petr Drulák ústav vedl mezi 2004 a 2013, v letech 2014 až 2015 působil jako první náměstek ministra zahraničí a později (2017 až 2019) zastával post českého velvyslance ve Francii.
Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články