Otrava řeky Bečvy se nesmí opakovat

POLITICKÁ ARÉNA

Otrava řeky Bečvy se nesmí opakovat
Otrávené ryby v Bečvě Foto: HZS Olomouckého kraje
Politická aréna

Dana Balcarová

Výbor pro životní prostředí již poněkolikáté projednával kauzu otravy řeky Bečvy, její zdlouhavé prošetřování a hlavně kroky, jak podobným haváriím předcházet. Již v minulosti jsem upozornila na nutnost nastavení jasných vyšetřovacích postupů. Do přípravy nové legislativy, která by to zajistila, budou na popud Pirátů zapojeni i členové Výboru pro životní prostředí.

Je nezbytné vypracovat takový materiál, který bude upravovat postup orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů při ekologických haváriích koordinovaně. Bez ohledu na to, v jakém režimu a pod jaké ministerstvo spadají. V tom smyslu jsme ostatně Ministerstvo životního prostředí již zavázali usnesením Poslanecké sněmovny z prosince 2020.

Na Výboru pro životní prostředí jsme s ministerstvem dospěli i k dohodě na zapojení poslanců z výboru do přípravy návrhu novely vodního zákona, která by měla tento problém řešit. Do příprav se zapojím a budu trvat na tom, aby nový systém důsledně evidoval jednotlivé kroky a postupy i předávání informací mezi všemi aktéry.