Sto let od podpisu. Versailleská mírová smlouva navždy změnila rovnováhu sil ve světě

Řešení porážky Německa

Sto let od podpisu. Versailleská mírová smlouva navždy změnila rovnováhu sil ve světěNOVÉ
Podpis Versaillské smlouvy v Zrcadlovém sále zámku ve Versailles, ztvárněný na obraze irského malíře Williama Orpena Foto:

FOTO: Wikimedia Commons / Imperial War Museum Collections

2
Panorama

Echo24

Na den přesně pět let od zavraždění rakouského arcivévody a následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este, které rozpoutalo první světovou válku, podepsala 28. června 1919 německá delegace mírovou smlouvu diktovanou vítěznými mocnostmi. Slavnostní ceremoniál podpisu, který válku formálně ukončil, se konal v Zrcadlovém sále zámku ve Versailles, v témže sále, v němž v roce 1871 Vilém I. vyhlásil německé císařství.

Jako první ji podepsali Němci, poté podle abecedy zástupci států Dohody. Mírovou smlouvou bylo Německo označeno za viníka války, bylo nuceno vzdát se patnácti procent svého území, ztratilo všechny kolonie a Sársko předalo na 15 let do správy Společnosti národů.

Německo muselo mimo jiné postoupit část svého území Francii (Alsasko-Lotrinsko), Belgii, Československu, Polsku (Poznaňsko, část Pomořanska a Východního Pruska) a Dánsku. Dále muselo uznat svou odpovědnost za vyprovokování války a jeho armáda byla omezena na 100 000 mužů bez tanků, těžkého dělostřelectva, ponorek a vojenského letectva. Branná povinnost byla zrušena. Německý císař Vilém II., který zatáhl svou zemi do války, byl obviněn z řady zločinů, utekl ale do Nizozemska, které ho odmítlo vydat.

Výše reparací, které muselo Německo jako hlavní viník války zaplatit za škody způsobené vítězům války v letech 1914 až 1918, byla v roce 1921 vyčíslena na 6,6 miliard liber. USA smlouvu nikdy neratifikovaly. Splácení reparací bylo jedním z důvodů těžkých hospodářských problémů meziválečného Německa a neutěšená ekonomická situace přispěla k vzestupu Adolfa Hitlera a jeho nacistické strany.

Hitler po nástupu k moci přestal reparace platit. Až v roce 1953 se USA, Británie a Francie se západním Německem dohodly na restrukturalizaci dluhu a poslední část z dluhu Německo zaplatilo až v říjnu 2010, tedy dvaadevadesát let po skončení první světové války.

Versailleská mírová smlouva vstoupila v platnost 10. ledna 1920. V souladu s jejími ustanoveními začala týž den v Ženevě pracovat Společnost národů, první fórum, které mělo zajistit mezinárodní spolupráci a mír. V roce 1946 byla nahrazena Organizací spojených národů.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Komunisté ukázali, co jsou zač. Milada Horáková zemřela krutou smrtí oběšením