Když děti staví mosty

Když děti staví mosty
Ilustrační foto Foto:

Shutterstock

Politická aréna

POLITICKÁ ARÉNA

Anna Putnová

Od vývojových psychologů víme, že předškolní období je pro budoucnost člověka velmi zásadní. Děti si vytvářejí svůj životní scénář, který se jim během života více nebo méně daří naplňovat. Tento krátký životní úsek ovlivňuje další desetiletí života.

Předškolní zařízení – mateřské školy a vzdělávání v nich hrají tudíž podstatnou roli. Ve společnosti bohužel zatím stále nedoceněnou. Řada mateřských škol se snaží získat malé klienty nějakou speciální výukou, ať už jazyka, sportovním či environmentálním zaměřením. Je jistě dobrou zprávou, že od roku 2010 v Brně a okolí přibývají mateřské školy, které ukazují krásu techniky a dobrodružství, které realizace technických projektů přináší. Iniciativou pana Miloše Filipa, člena TOP 09, jeho umanutostí a trpělivostí se daří tuto myšlenku prosazovat.

Koncepce výuky kopíruje skutečné technické zadání. Například úkol může znít – zkonstruujte most. Příprava začíná vysvětlením technických požadavků, ukázkami existujících mostů, případně exkurzí. Poté děti začnou kreslit vlastní návrhy, radit se s ostatními i učitelkou. V další fázi vytvoří model, jehož funkčnost musí také otestovat. Pokud model nevydrží, je třeba jej opravit nebo začít znovu. Hotový výrobek děti sami okomentují během školních besídek či samostatných prezentacích. Dospělí, často i odborníci, byli zaskočeni úrovní zpracování a schopnostmi dětí. Nespokojily se tím, že most je funkční, chtěly také, aby byl krásný. I když se tento typ vzdělání rozšířil pod názvem technické mateřské školy, jedná se vlastně o rozvoj všestrannosti. Brněnská aktivita a její dobré výsledky se donesly až na Ministerstvo školství, které chce toto vzdělávací know-how rozšířit i do jiných krajů.

Program je podporován regionálním programem Jihomoravského kraje i průmyslovými podniky.

Jeho hlavní hodnota však tkví v nápadu, který Miloš Filip dokázal dotáhnout do konce:

Podpora technického myšlení, tvořivosti, manuální zručnosti, verbálních schopností.

Když sledujeme stav našich mostů, tak si můžeme jenom přát, aby se děti toho hodně naučily.

Související články