Kamenování a utětí ruky. Nastolí Tálibán stejný režim jako před 20 lety?

ŠARÍA V PRAXI

Kamenování a utětí ruky. Nastolí Tálibán stejný režim jako před 20 lety?
Afghánské ženy mohly mezi lety 1996-2001 chodit na veřejnost pouze zahalené. Foto: Shutterstock
2
Svět

Echo24

Návrat Tálibánu k moci v Afghánistánu hrozí možným uplatňování velmi striktní verze islámského práva šaría, které zavedl Tálibán během své první vlády v zemi v letech 1996-2001. Trest smrt byl tehdy uplatňován za vraždu, kamenování za cizoložství a utětí končetiny za krádež. Vláda tehdy také vyzvala ženy, aby podle islámských zvyků začaly chodit na veřejnosti pouze zahalené, zakázala jim chodit do zaměstnání a nechala uzavřít dívčí školy.

Ženy, jejichž oděv byl shledán neslušným, byly na veřejnosti bity a přinuceny vrátit se domů. Zakázáno bylo pořádat zábavy, navštěvovat kina, sledovat televizi a video, tancovat a poslouchat jinou hudbu než náboženskou, tedy provozovat všechny činnosti, které Tálibán považoval za dekadentní. V rozhlase pak směly být vysílány pouze informace a náboženské programy. Nesmělo se ani fotografovat, hrát šachy či karty, pouštět draky, chovat holuby či pořádat kohoutí zápasy.

Šaría zpočátku znamenala cestu, původně k vodnímu zdroji, později správnou cestu hodnou následování, čili soubor norem obsahující komplexní návod k tomu, jak být dobrým muslimem. Klasický islám chápe šaríu jako jednotu koránu, tradic a právní vědy. Je to soubor pravidel, zákazů či postihů, může řešit i finanční transakce či právní záležitosti jako je rodinné právo.

Šaría je zdrojem legislativy v mnoha muslimských státech, její interpretace je ale rozdílná:

Saúdská Arábie - Právní systém této absolutní monarchie je založen na přísném výkladu islámského práva šaría. Trest smrti je možné dostat za vraždu, krádež, homosexualitu či znásilnění, ale také za odpadlictví od víry nebo čarodějnictví. Nejčastějším trestným činem, za který Saúdská Arábie odsouzené popravuje, je pašování drog. Ačkoli bylo ženám v zemi umožněno řídit auto, pro ženy zde platí jedny z nejpřísnějších pravidel na světě. V zemi zůstává stále zachován například systém poručnictví, který zaručuje nejbližšímu mužskému příbuzném, že může spolurozhodovat třeba o tom, zda bude žena cestovat do ciziny nebo studovat.

Súdán - Během třicetileté vlády Umara Bašíra (1989-2019) se zde uplatňovala striktní verze islámského práva včetně amputace ruky za krádež, bičování za alkoholismus či kamenování za cizoložství, ve skutečnosti ale není znám případ amputace či kamenování. V září 2020 nová vláda užívání islámského práva zrušila.

Brunej - V roce 2013 přijal tento malý a bohatý sultanát, který leží na ostrově Borneo, jako první stát v jihovýchodní Asii islámské právo, které zaváděl postupně do roku 2019. Uplatňoval tresty jako ukamenování a bičování za pohlavní styk mezi homosexuály, ukamenování za nevěru a amputaci ruky nebo nohy za krádež. V roce 2019 ale Brunej oznámila, že nebude uplatňovat trest smrti za homosexuální styk či nevěru.

Aceh - Jediná indonéská provincie, která uplatňuje šaríu. Zavedení islámského práva bylo součástí mírové dohody mezi vládou a separatisty v roce 2006. Aceh kriminalizuje vztahy stejného pohlaví, náboženská policie se zde zaměřuje i na muslimky bez šátků nebo ty, které nosí příliš těsné oblečení, lidi popíjející alkohol či ty, kdo se oddávají hazardu.

Pákistán - Šaría v zemi platí, podle odborníků je ale málokdy aplikována. Například homosexuálům hrozí trest smrti, na rozdíl od sousedního Íránu nebo Saudské Arábie však pákistánská justice za homosexualitu nikoho neodsoudila.

Írán - Právní systém země se odvíjí od přísného výkladu islámského práva šaría, trest smrti zde hrozí za vraždu, znásilnění, ozbrojené přepadení, obchod s drogami i za nevěru.

Nigérie - Šaría byla v zemi zavedena v roce 2000 ve 12 státech na severu země, což vyvolalo srážky mezi křesťany a muslimy. Islámské tribunály v severních státech fungují paralelně vedle státních soudů. Šaríatské soudy již vynesly několik trestů smrti za cizoložství, vraždu či homosexualitu, žádný ale nebyl dosud vykonán. Muslimští radikálové z Boko Haram, kteří působí 12 let na severovýchodě Nigérie, vyhlásili v roce 2014 "chalífát" v oblastech, které kontrolují.

„Islámský stát“ - Islamistický teroristický Islámský stát (IS) byl na vrcholu moci v letech 2014 a 2015, kdy v červnu 2014 vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce. IS byl znám svou přísnou interpretací islámu a islámského práva šaría, smrtí trestal krádež, pití alkoholu, cizoložství či homosexualitu.