2

Benchlearning přichází do českých škol

Do vybraných českých škol míří novinka známá jako benchlearning. Ten vychází z úspěšné a ve firmách ověřené metody zvané benchmarking a má za cíl pomoci ředitelům správně řídit a plánovat rozvoj jejich škol. Do souvisejícího systému podpory, který organizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), se přihlásilo 18 škol. Iniciativa probíhá v rámci evropsky financovaného projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Podstata benchlearningu

Každou organizaci nehledě na velikost či odvětví intenzivně ovlivňuje okolní prostředí, které je proměnlivé a ve kterém působí řada vzájemně propojených faktorů (např. legislativa, financování nebo požadavky klientů). Vliv vnějšího prostředí se však nevztahuje pouze na organizace poskytující produkty a služby v soukromé sféře, ale dotýká se i celé řady organizací veřejného sektoru, včetně škol. Jednou z cest k úspěšnému fungování škol je tedy schopnost pružně se takovému prostředí přizpůsobovat.

Školy musejí reagovat na četné změny, které se týkají kromě jiného jejich dlouhodobého směřování, organizačních struktur, postupů výuky a informačních systémů. Ředitelé přitom shodně vnímají, co lze považovat za úspěch, hovoří třeba o kvalitě poskytovaných služeb, schopnosti pružně reagovat na vnější požadavky, efektivně pracovat s náklady nebo mít zaměstnance s odpovídající úrovní znalostí.

V této souvislosti je dobře známý fenomén tzv. učící se organizace. V ní se zaměstnanci různým způsobem vzdělávají. Tradiční formy učení se, výklad lektora a studium literatury, jsou podle knihy Benchmarking – mýty a skutečnost efektivní tak na 10 %, zatímco u sdílení znalostí a novějších metod se pochybuje až v úrovni 90 %!

Právě benchlearning se v tomto světle jeví jako účinný systém rozvoje školy s výhledem dobrých výsledků. Jeho cílem je zjednodušeně řečeno trvale a systematicky porovnávat a měřit poskytované produkty a služby s těmi, kteří jsou lídry v dané oblasti. Celý přístup stojí na osvojování si nových poznatků.

Benchlearning a benchmarking

Četné zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že nejlepší cestou, jak sdílet znalosti a dobrou praxi, je právě benchmarking, resp. benchlearning. Ten s benchmarkingem probíhá paralelně.

„Zatímco benchmarking srovnává a přebírá současné postupy nejlepší praxe, benchlearning znamená, že se učíme a vylepšujeme další osvědčené postupy. Prakticky všechny formy a typy benchlearningu vycházejí z naprosto srozumitelné otázky: Jestliže jsme se ve vlastním prostředí rozhodli přistoupit ke změnám a zlepšování, proč se nepoučit u někoho, kdo už má s něčím podobným dobré zkušenosti a je ve zkoumané oblasti dále než my?“ přibližuje David Vykydal z Vysoké školy báňské v Ostravě.

Benchlearning je tedy způsob učení se z lepší cizí reality, než je realita vlastní. Se zavedením principů benchlearningu do českých škol tak přichází propracovaný ucelený systém sdílení zkušeností, osvědčených postupů a dobré praxe, jehož využití v prostředí škol zatím není naprostou samozřejmostí.

„Občas je možné setkat se s pokusy o využití benchmarkingu, ale praktická aplikace benchlearningu v prostředí škol je naprostou výjimkou,“ doplňuje Petr Valenta, hlavní manažer projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, v jehož rámci se novinka zavádí.

Prvním hmatatelným výsledkem uvedeného projektu je metodika benchlearningu a řada podpůrných materiálů, které tuto metodiku popisují a zároveň představují návod pro jeho praktické použití v prostředí škol.

V současné době probíhá proškolování vybraných skupin osob zapojených do realizace projektu a výběr vhodných škol, které se v první fázi zapojí do pilotního ověření navržené metodiky benchlearningu. Metodika benchlearningu a výsledky pilotního ověření, včetně doporučení a pravidel pro realizaci ve školském prostředí, pak budou k dispozici všem školám na webových stránkách NIDV a v připravované benchlearningové databázi.

David Vykydal

 


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.