Rozhodnutí vystavilo občany bezprecedentní nejistotě, kritizuje nález část ústavních soudců

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU

Rozhodnutí vystavilo občany bezprecedentní nejistotě, kritizuje nález část ústavních soudců
Ilustrační snímek Foto: Wikipedia
Domov

Ladislav Šustr

Ústavní soud při vyhlášení nálezu u rušení části volebního zákona nebyl jednotný. Proti se postavili čtyři soudci Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Josef Fiala a Radovan Suchánek. V odlišném stanovisku poměrně tvrdě argumentují vůči většině, která nález schválila. „Vrcholem arogance je pak vyhlášení nálezu pouhých 19 hodin po jeho přijetí (aniž by však bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění), snad aby nebyl poskytnut patřičný prostor disentujícím soudcům k sepsání odlišného stanoviska,“ uvádí soudci.

Soudci kritizují zejména samotné projednání této ústavní stížnosti, kdy soudce zpravodaj Jan Filip předložil návrh na 19. ledna a celý text až 21. ledna. Hned 2. února pak většina soudců stížnost z části schválila a hned druhý den zveřejnil Ústavní soud celý nález. „Soudce zpravodaj tak vystavil plénum neúměrnému časovému tlaku, zcela nepatřičnému vzhledem k významu i rozsahu zpravodajské zprávy. Přitom byl navrhovatelkou opakovaně dotazován na stav věci a upomínán, že „se krátí doba, kdy by Parlament ČR mohl do předpokládaného konce volebního období zareagovat na případný derogativní nález Ústavního soudu ČR,“ uvádí soudci.

Poté v argumentaci tvrdě pokračují, napadají vyhlášení nálezu ve středu, přičemž finální jednání se odehrálo den předtím. „Vrcholem arogance je pak vyhlášení nálezu pouhých 19 hodin po jeho přijetí (aniž by však bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění), snad aby nebyl poskytnut patřičný prostor disentujícím soudcům k sepsání odlišného stanoviska,“ uvádějí soudci.

Zároveň se menší část soudců pozastavuje nad tím, že ústavní stížnost byla podána již v roce 2017 částí senátorů a nález byl pak vydán osm měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny.

„Soudce zpravodaj promeškal dobu pro předložení vyhovujícího návrhu, a to bez ohledu na skutečnost, že volby byly již vyhlášeny. Je snad nesporné, že „zbourání“ volebního systému 8 měsíců před volbami vyvolá velké politické pnutí a nejistotu, zda se do nadcházejících voleb podaří přijmout novou zákonnou úpravu, což může – při neúspěšném výsledku zákonodárného procesu – podlomit důvěru občanů ve fungování demokratického systému. Od tohoto způsobu rozhodování Ústavního soudu a jeho případných neblahých dopadů na stabilitu ústavního systému se proto zcela distancujeme,“ uvedli soudci David, Fenyk, Fiala a Suchánek.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedl, že odlišné stanovisko svých kolegů nečetl. „Jednání bylo korektní, nepereme se, nenadáváme si, zcela korektně vyslechneme názory každého člena Ústavního soudu,“ uvedl Rychetský. Ten také dodal, že soudce zpravodaj Filip získal většinu 11 soudců z 15. Zdlouhavé řízení pak vysvětlil tím, že Filip je kromě soudce také akademikem, který musí mít pocit, že odvedl dokonalé dílo. „Nález má 64 stran a tím dokonalým dílem je,“ dodal Rychetský.