Rusové chystají „Velkou přeměnu.“ Zavádějí znovu „pionýra“

RUSKÁ VÝCHOVA

Rusové chystají „Velkou přeměnu.“ Zavádějí znovu „pionýra“
Skupina pionýrů. Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
1
Svět

mar

Rusko znovu zavádí celonárodní dětskou a mládežnickou organizaci podobnou té, jakou byl za komunismu pionýr. Hnutí, které má formovat děti v tradičních ruských duchovních a mravních hodnotách má název „Velká přeměna.“ Ve čtvrtek byl zákon předložen ve Státní Dumě a má podporu všech parlamentních frakcí, uvádí agentura Interfax. Stalo se tak právě sto let poté, co bolševické Rusko zřídilo pionýra, organizaci, pomocí které indoktrinovalo celé generace obyvatel na základě ideologie marxismu-leninismu a posléze ji vnutilo i dalším komunistickým zemím, včetně Československa.

Do celostátní organizace se bude moci vstupovat od šesti let a bude zřizována na základních a středních školách a učilištích, ale také ve sportovních klubech a zájmových kroužcích. Účast má být podle návrhu dobrovolná, což v Sovětském svazu ale nebylo.

Hnutí „Velká přeměna“ je podle návrhu zákona „masovou neziskovou samosprávnou organizací, sledující cíle k prosazování realizace státní politiky v zájmu dětí a mládeže.“ Děti povedou tzv. mentoři, kterými však nemohou být zahraniční agenti ani osoby s nimi spojené. Předsedu celostátního hnutí jmenuje a odvolává sám prezident.

Organizace si klade za cíl vytvářet příležitosti „pro všestranný rozvoj a seberealizaci dětí a mládeže, přípravu dětí a mládeže na plnohodnotný život ve společnosti, včetně formování jejich světového názoru založeného na tradičních ruských duchovních a mravních hodnotách, tradicích národů Ruské federace, úspěších ruské a světové kultury. Má u dětí rozvíjet jejich společensky významné a tvůrčí činnosti, vysoké morální vlastnosti, lásku a úctu k vlasti, pracovitost, právní kulturu, úctu k přírodě a životnímu prostředí, pocit osobní odpovědnosti za svůj osud a osud vlasti vůči současným i budoucím generacím,“ stanoví návrh zákona.