Omdlévají nám žáci, píší učitelé ministrům. Nenuťte jim roušky, žádají

OTEVŘENÝ DOPIS Z GYMNÁZIA

Omdlévají nám žáci, píší učitelé ministrům. Nenuťte jim roušky, žádají
Proti nařízení nosit během vyučování ochranu dýchacích cest vystoupilo gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích. Foto: Shutterstock
Domov

Echo24

Proti nařízení nosit během vyučování ochranu dýchacích cest vystoupilo gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích. Pedagogové školy napsali ministrům zdravotnictví a školství otevřený dopis, ve kterém kritizují nutnost nošení roušek i v covidem-19 méně dotčených regionech.

„Respektujeme vládní nařízení ohledně použití ochrany dýchacích cest proti šíření koronaviru. Nicméně považujeme používání roušek při výuce v málo dotčených regionech za neadekvátní,“ píší kantoři gymnázia.

„Osobně jsme měli možnost ověřit, že dlouhodobé nošení roušek komplikuje vyučovací proces na straně učitelů i žáků (zhoršení srozumitelnosti způsobující možnost mylného výkladu informací, nemožnost odezírat při výuce cizích jazyků artikulaci učitele kvůli správné výslovnosti). Navíc vzhledem k často nesprávné manipulaci s rouškami se snižuje efektivita jejich použití,“ argumentují.

Za největší problém považují ale velké množství kysličníku uhličitého, který člověk při nošení roušek vdechuje. Učitelé se žáky údajně při laboratorních měřeních odhalili, že množství tohoto plynu pod rouškou vysoce přesahuje limity stanovené vyhláškou pro vnitřní prostory. „Pokusným měřením při laboratorních pracích jsme společně se studenty pod rouškou opakovaně naměřili hodnoty vysoce přesahující 50 000 ppm, přičemž uváděná bezpečná hranice neohrožující zdraví je 5 000 ppm,“ píší. Akceptovatelné množství je podle vyhlášky č. 20/2012 Sb. 1500 ppm.

„Vzdělávací proces vyžaduje soustředění a mozkovou činnost, která bez dostatečného přísunu kyslíku není fyziologicky možná, proto i hodnocení výkonu žáků je znevýhodňující. Pomineme-li možná zdravotní rizika, prohlašujeme, že za těchto podmínek nemůžeme s plnou zodpovědností ručit za výsledky vzdělání žáků,“ uvádí se dále v dopise.

Kvůli nevolnostem a ztrátám vědomí gymnázium opakovaně navštěvovali záchranáři. „V minulém týdnu tři žákyně zkolabovaly, dnes jednu žákyni v bezvědomí odvezla RZS do nemocnice, druhou po poskytnutí první pomoci ošetřila přivolaná lékařka,“ uvedla pro Deník, který na případ upozornil, ředitelka gymnázia Jana Štenglová.

Štenglová se neúspěšně pokusila ministra zdravotnictví Romana Prymulu (ANO) oslovit telefonicky, poté mu napsala email s dotazem, zda není možné používat místo roušek při výuce průhledné ochranné štíty. Prozatím se tedy nošení roušek ve škole stále přísně dodržuje, říká. „Nesnáším nerespektování pravidel a odmítám vést žáky k témuž. Tento postoj ovšem mě, a tím i naši školu, staví do naprosto neudržitelné situace,“ napsala.

Ministři Prymula a Plaga však v úterý vystoupili s tím, že chystají pro střední školy další opatření s cílem zamezit šíření viru. Naznačili, že se od pondělí na dva týdny zavřou střední školy v nákazou hůře postižených regionech. Podrobnosti sdělí ve středu.