Opatřením Evropské komise nepřišel Agrofert ani o korunu

Unijní dotace

Opatřením Evropské komise nepřišel Agrofert ani o korunuNové 1
Domov

Karolína Vaverková

Ačkoli unijní komisař pro rozpočet Günther Oettinger opakovaně tvrdí, že Evropská komise nebude proplácet dotace pro Agrofert, holding v praxi zatím nepřišel ani o korunu. Zároveň ale česká agentura SZIF, přes niž tečou zemědělské dotace, neposlala holdingu nic, co by Komise nechtěla proplatit.

Také v roce 2019 se holdingu Agrofert, spadajícímu do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), vyplácí přímé platby. Tedy unijní dotace na hektar půdy či krávu. Přímé dotace jsou pro Agrofert stěžejní, o tom, že se na ně Oettingerova „stopka“ nevztahuje, informoval deník Echo24 už loni v prosince ZDE.

Problém může nastat u tzv. investičních dotací z Programu rozvoje venkova (PRV). Na ty ale zatím „stopka“ ještě nemohla účinkovat. Souvisí to s délkou, která žádost o dotaci z tohoto programu dělí od schválení dotace.

Klíčové je datum 2. srpen 2018, kdy vchází v platnost unijní nařízení zpřísňující střet zájmů. Na základě toho Transparency International ČR vznesla podezření, že premiér Babiš porušuje unijní nařízení.  „Evropská komise nevidí problém ve vyplácení nárokových opatření (přímých plateb), ale pouze u projektů PRV, a to navíc pouze u těch, u kterých došlo ke schválení, resp. podpisu Dohody, po 2. srpnu 2018,“ uvedla na dotaz deníku Echo24 mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Agrofert o tzv. investiční dotace po tomto datu sice mohl žádat, ale zatím nebyly ani schváleny, stejně jako žádosti jiných podniků. „SZIF po datu 2. srpen 2018 neproplatil holdingu Agrofert, ani jinému žadateli, žádný nový projekt, proplácí pouze starší projekty. Projekty PRV, o které bylo možné požádat po datu 2. srpen 2018, jsou ze 7. kola. Tyto žádosti se přijímaly v říjnu 2018, ještě neproběhlo ani jejich schválení. To by mělo dle předpokladu probíhat v průběhu srpna 2019,“ uvedla na dotaz deníku Echo24 mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Sám premiér střet zájmů dlouhodobě odmítá, s tím se dle vlastních slov vypořádal, když majetek vložil do svěřenských fondů. Ty dnes ovládá jeho manželka a právníci.

SZIF: ke střetu zájmů nedošlo a nedochází

Do holdingu tak nadále mohou téct jak přímé dotace na hektar či krávu, tak investiční dotace z Programu rozvoje venkova, ovšem ty schválené před 2. srpnem 2018. SZIF dle vlastních slov žádný pokyn neproplácet Agrofertu dotace nedostal. „V současné době SZIF dotace společnostem Agrofertu proplácí. Není důvod neproplácet, do dnešní doby nemáme k dispozici žádné oficiální stanovisko, že došlo k porušení legislativy týkající se střetu zájmů, a to jak na úrovní Evropské unie tak národních orgánů,“ dodala Nováková. SZIF je dle ní přesvědčen, že střet zájmů není. „Z pohledu ČR jsme přesvědčeni o tom, že ke střetu zájmů nedošlo a nedochází. Na výsledky auditního šetření, které probíhalo v lednu 2019, čekáme,“ uvedla dále Vladimíra Nováková.

Klíčové tedy pro nové dotace pro Agrofert bude až letošní léto. V té době by ale měly být známy výsledky auditu, který kvůli dotacím pro Agrofert začátkem roku Komise v Česku provedla. Výsledky auditů, které v Česku Komise uskutečnila, se ale v dohledné době na veřejnost nedostanou. V dubnu na jednání kontrolního výboru europarlamentu komisař Oettinger řekl, že první dvě z několika auditních zpráv dostane česká strana v polovině května k vyjádření, třetí pak bude zřejmě ještě o něco později. Praha má dva měsíce na reakci, zjištění auditu tak nebudou zveřejněna před volbami do europarlamentu na konci tohoto měsíce.

Dále čtěte: Babišův možný střet zájmů je absolutní prioritou, píše eurokomisař Oettinger