Sexistická reklama? Volkswagen měl propagovat nerovnost mezi pohlavími, v Británii spot zakázali

Reklama firmy Volkswagen

Sexistická reklama? Volkswagen měl propagovat nerovnost mezi pohlavími, v Británii spot zakázaliNOVÉ
Reklama zobrazuje ženu s kočárkem. Prý se jedná o podporu stereotypů. Foto:

Zdroj: Volkswagen

1
Ekonomika

Echo24

Velká Británie zakázala reklamu firmy Volkswagen, která údajně podporovala stereotypy a rozdílnost mezi muži a ženami. Video podle Úřadu pro reklamní standardy (ASA) totiž zobrazuje muže jako dobrodruhy a ženy v typické roli matky. Zákaz vydal ASA v souladu s novými pravidly pro tvorbu reklamy, která vstoupila v platnost v červnu.

Nová nařízení zakazují šíření a podporu rozdílů mezi pohlavími, které by mohly „způsobit újmu nebo vyznívat velice urážlivě“. Reklama Volkswagenu ukazuje řadu mužů při dobrodružných aktivitách včetně pobytu ve vesmíru. Potom přichází prostřih na ženu, která sedí na lavičce v parku vedle kočárku a stará se o dítě. Po jejím zveřejnění na sebe tak stížnosti nenechaly dlouho čekat. ASA poté usoudil, že reklama zobrazuje ženy ve stereotypické pečovatelské roli.

„Uznáváme, že rodičovství je zkušenost, která změní život a je třeba mu svůj život přizpůsobit. Přesto však máme za to, že role péče o dítě je stereotypně přisuzována ženám,“ uvedl úřad v nařízení. Volkswagen se hájil mimo jiné tím, že postavy se rozhodně stereotypně nechovají. Například astronaut ve vesmíru prý neměl být tak důležitý, jako prostředí, v němž se nacházel. Podle německé firmy v celé reklamě jde především o kontrasty mezi jednotlivými prostředími. 

Podle ASA je však největší problém právě v tomto kontrastu. „Usoudili jsme, že diváci se při sledování této reklamy soustředí na činnosti, které jednotlivé postavy vykonávají,“ píše úřad v rozhodnutí. „S ohledem na celkový dojem z reklamy pak máme pocit, že nevhodně zobrazuje rozdíl mezi mužskými a ženskými postavami.“

Nejde zdaleka o první firmu, která má kvůli některé ze svých reklam problém. Například smetanový sýr od firmy Philadelphia zažila podobný případ. V její reklamě přišli dva tatínci se svými dětmi do obchodu, kde je sýr natolik zaujal, že jim děti utekly. Podle ASA tak reklama poukazovala na to, že jsou otcové spíše nezodpovědní. V Česku od roku 2009 udělovalo brněnské občanské sdružení Nesehnutí anticenu Sexistické prasátečko za nejvíc sexistickou reklamu v daném roce. 

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.