Nový Technopark v Kralupech bude sloužit českým podnikům

Nový Technopark v Kralupech bude sloužit českým podnikům 5
Ekonomika

red

Inovační centrum poskytující rychlá řešení pro malé a střední podniky. Prostředník mezi praxí a akademickou sférou orientovaný na stavební chemii, materiálový výzkum a přidružené obory. To jsou hlavní role nově vybudovaného Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který byl slavnostně otevřen 5. června za účasti řady významných hostů.

„Těší mě, že mohu zase jednou asistovat u úspěšného projektu podpořeného z evropských dotací. Ne vždy to končí happy-endem jako dnes,“ uvedl během zahájení Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti.

Investorem Technoparku je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výstavba a vybavení byly spolufinancovány z operačního programu Podnikání a inovace, program Prosperita, vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Celková hodnota projektu je 265,5 milionu Kč, z čehož dotace činila 199 milionů Kč.

„Na rozdíl od mimopražských škol, které měly na podobných projektech téměř nulovou spoluúčast, jsme museli vynaložit z našeho rozpočtu 25 % uznatelných nákladů,“ říká rektor VŠCHT Praha, prof. Karel Melzoch. „Přesto jsme do projektu šli. Technopark nám přináší velkou příležitost rozvíjet naše tradiční materiálové obory a prolínat špičkové vzdělání, vědu a praxi, na čemž je naše škola založena,“ doplňuje.

„V našich laboratořích budou působit výzkumné týmy složené z vědeckých pracovníků a talentovaných studentů,“ říká Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku Kralupy. „Podnikům budeme nabízet kvalifikované služby v oblasti vývoje a inovací, testování materiálů, provádění analýz. Dále pak poradenské služby, ale i pronájem prostor a laboratoří,“ dodává Petrák. Technopark disponuje také moderním konferenčním sálem s kapacitou 160 osob.

„Otevření Technoparku pro Kralupy nad Vltavou znamená, že k nám vstupuje vysoká škola a s ní přicházejí mladí a fundovaní lidé,“ říká starosta Petr Holeček. „Jsme rádi, že se v centru města podařilo přestavět starý mlýn na moderní budovu, která je další dominantou města.“

Technopark Kralupy byl vybudován přestavbou bývalého parního mlýna v centrální části města Kralup nad Vltavou za necelé 2 roky. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2013 a dokončeny v září 2014. V dubnu 2015 obdržela VŠCHT Praha kolaudační souhlas.

Co se týče přístrojového vybavení, disponuje Technopark korozní klimatickou komorou, výtlačným lisem pro experimentální koextruzi plastových trubek či zátěžovými lisy pro testování betonářských materiálů. Dále zde najdete pece na testování tepelné odolnosti stavebních materiálů, laboratoře pro identifikaci mikrobiologických kontaminantů – plísní, speciální analytické přístroje pro optické a termické analýzy a řadu dalších.

Další detaily k Technoparku Kralupy naleznete na www.technopark-kralupy.cz