Hromadné hroby podle normy. Rusko ji vypracovalo pro případ pohromy či války

MASOVÉ HROBY

Hromadné hroby podle normy. Rusko ji vypracovalo pro případ pohromy či války
Hromadný hrob obětí nacistů v ruském městě Ržev. Foto: Shutterstock
1
Svět

Echo24

V Rusku poprvé vznikla státní norma stanovující požadavky na hromadné hroby lidí i zvířat za války či za mimořádných událostí, tedy katastrof a pohrom nejrůznějšího druhu. Normu vypracoval výzkumný ústav podřízený ministerstvu pro mimořádné situace, které její text zveřejnilo. Začne platit od 1. února 2022, uvedl list Kommersant na svém webu.

Norma stanovuje požadavky zejména ohledně pohřebního území, stěn hrobu a vzdálenosti mezi rakvemi. Podle normy, označené tradiční zkratkou GOST používanou pro státní normu již od sovětských dob, má výběr místa zajistit neurčitě dlouhou životnost pohřebiště. Vybírat se má s přihlédnutím k pravidlům zástavby v obci, zvláštnostem krajiny a k maximální možné zátěži životního prostředí. Plocha areálu by neměla přesáhnout 40 hektarů.

Dokument nedovoluje umisťovat masové hroby do ochranného pásma vodního zdroje, ani na břehy vodních ploch, využívaných ke koupání či k běžným potřebám. Vzdálenost mezi těly by podle normy měla činit nejméně půl metru, a to jak ve vertikálním, tak horizontálním směru. Mezery mezi těly se mají vyplnit vrstvou zeminy a vrstvou klestí.

Regionální úřady by podle dokumentu měly vytvářet zásoby rakví, pytlů na mrtvé a dalších potřeb pro rychlé pohřbívání ještě za míru. Pokud zesnulí podlehli zvláště nebezpečným infekcím, měli by podle normy spočinout v pozinkovaných a hermeticky uzavřených rakvích.