1 Škola proti starostovi

Šikana starosty z osobní msty? Škola přišla o peníze na provoz

NOVÉ

Témata: ,

Vedení obce Zdiby na severu Prahy v čele se starostou Janem Tvrdým (ČSSD) přestalo místní základní a mateřské škole pravidelně platit příspěvky na provoz. Ta podle ředitelky s penězi vystačí pouze do konce března. Problémy s financováním přitom začaly těsně poté, co ze školy po stížnostech odešla švagrová starosty. Místní teď spekulují, že se jedná o osobní mstu hraničící s šikanou. Starosta kritiku odmítá.

„Obec jsme o doplacení peněz přidělených z rozpočtu opakovaně žádali. Letos v lednu nám nějaké finance doplatila, ale stejně nám chybí za minulý rok ještě 800 tisíc. S ohledem na manko zbývají momentálně na provozním účtu školy peníze tak do konce března,“ řekla serveru ECHO24.cz ředitelka školy ve Zdibech  Ludmila Koktanová.

Škola přitom na začátku roku dostala od obce zálohu na provozní náklady 600 tisíc. Tu však prý místní úřad poslal „omylem“. „Zálohu požadoval pan starosta okamžitě vrátit. Teprve když jsem jej důrazně upozornila, že zálohu nejenže nevrátím, ale že očekávám doplatek rozpočtových prostředků za rok 2015 v plné výši a další řádné platby záloh na rok 2016, souhlasil, abychom si „omylem“ zaslanou zálohu ponechali. Jinak bychom nemohli rozdat už ani pololetní vysvědčení,“ doplnila Koktanová.

Zdiby přestaly peníze škole pravidelně posílat loni v červenci, a to jen několik týdnů poté, co z mateřské školy odešla švagrová starosty. Na její chování vůči dětem si podle školy stěžovaly desítky rodičů.

Nesrovnalosti v doplatcích odhalili i kontroloři ze Středočeského kraje. Ze zprávy ohledně auditu hospodaření obce však také vyplývá, že vedení Zdib loni na Silvestra škole roční příspěvek o milion korun zkrátilo (z původních 1,8 milionu). Škole o tom ale dosud nedalo oficiálně vědět, ani neuvedlo důvod odebrání financí.

Starosta Zdib Jan Tvrdý, který se na svůj post dostal v posledních komunálních volbách za Sdružení fotbal, na dotazy deníku ECHO24.cz i přes opakované výzvy nereaguje.

Místostarosta Jiří Žáček věc odmítl komentovat. „Ohledně školy se musíte obrátit na pana starostu. To já komentovat nemohu. Pan starosta je momentálně na kraji,“ řekl serveru Žáček.

Obec na školu posílá kontroly

Mezitím starosta Tvrdý nařídil kontrolu hospodaření školy. Ta proběhla v loni v prosinci. Podle ředitelky Koktanové to však byla pouze zástěrka – obec si totiž prý nevyžádala předložení účetních dokladů a dodnes škola neobdržela žádný záznam z kontroly. V polovině února pak škola poslala obci pravidelné vyúčtování svého provozu, které se adresuje jak zdibskému, tak krajskému úřadu.

„Letos poprvé po nás chtěli – ihned potom, co jsem obec vyzvala k zaslání financí na provoz školy – nad rámec standardní roční účetní uzávěrky navíc jiné doklady, které podle naší účetní vyžadovaly pořízení nového softwaru za více než milion korun a několikaměsíční metodickou přípravu,“ popsala dlouholetá ředitelka s tím, že není v silách školy dané dokumenty dodat.

Obec je „oprávněna a povinna“ provádět kontroly hospodaření s veřejnými penězi a navíc tak činí na základě stížnosti veřejnosti, uvedl na oficiálních stránkách obce dříve Tvrdý. „Bohužel prováděná kontrola narazila na neochotu vedení školy poskytovat kontrolorovi další dokumenty,“ stojí v prohlášení.

V polovině března pak má školu navštívit i kontrolor z České školní inspekce, a to rovněž z podnětu starosty Tvrdého. „Ve škole bude zahájena 14. 3. 2016 veřejnosprávní kontrola nakládání s finančními prostředky státu, o to pan starosta jako zástupce zřizovatele školy žádal,“ sdělil serveru náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Advokát školy označil jednání obce za šikanózní a podal na konci února na Zdiby žalobu.

Msta starosty?

Podle opozičních zastupitelů Zdib je spor školy s obcí uměle vyvolaný ze strany starosty Tvrdého. „Hlavním důvodem je odvedení pozornosti od současně probíhající netransparentní tvorby opakované Změny č. 1 územního plánu. O panu Tvrdém se všeobecně traduje, že je to mstivý člověk, který nezapomíná, pokud mu není vyhověno,“ uvedli deníku ECHO24.cz ve společném vyjádření opoziční zastupitelé Zdib.

Za vedení místní školy v čele s ředitelkou Ludmilou Koktanovou se postavili i rodiče dětí. Místnímu zastupitelstvu adresovali otevřený dopis, který podepsalo 370 lidí (Zdiby mají zhruba 1700 obyvatel). Vyzvali v něm mimo jiné k ukončení „tlaků a šikany“ školy a vyplacení všech finančních prostředků.

Čtěte také: Nebezpečné pokusy na našich dětech

‚Ne, u nás inkluze nebude.‘ Ústecký kraj se postavil Valachové

‚Antikomunistickou‘ učitelku už řeší i ministerstvo školství