1 POLITICKÁ ARÉNA

Bludy zelené obludy: zelená pracovní místa

Témata: , , ,

Nejsem jistě sám, kdo si všiml že se nám zvláště poslední dobou v rámci boje proti změně klimatu a pod hesly o ochraně životního prostředí šíří řada tvrzení, která začínají být především díky nekritickým médiím přijímána bez jakékoliv oponentury jako fakt, či spíše jako dogma. Tento stav nepochybně souvisí i se skutečností, že lidí s přírodovědným a technickým vzděláním vytrvale ubývá v porovnání s obory typu genderových studií. Proto jsem se rozhodl, že v seriálu pracovně nazvaném „bludy zelené obludy“ některá tato dogmata podrobněji rozeberu. Jedním z příkladů je i termín „zelená pracovní místa“, o kterém jsem psal již před nějakým časem, ale (bohužel) na tom textu netřeba pranic měnit ani dnes.

Jedna, v poslední době hojně presentovaná pověra je, že „zelená ekonomika“ vytváří nová pracovní místa. Takto běžně argumentují „zelení” aktivisté, při obhajobě různých příkazů, zákazů a nařízení. Podobné sliby lze nalézt i v programu Strany zelených v ČR. Je příznačné že, nikdo z nich nikdy neuvádí cenu těchto míst a kdy a z čeho budou zaplacena.

Je třeba si uvědomit, že vytváření pracovních míst obecně je velice drahá záležitost – například vytvoření jednoho pracovního místa v ČR stálo dle studie vypracované v roce 2007 1,6 mil. Kč, v jednom případě až 15 mil. Kč. Při průměrné výši platu 25 000 Kč by vyšlo daleko levněji tento plat vyplácet přímo. Navíc jde ve většině případů o místa v „montovnách“, a jejich stálost je tedy velice diskutabilní.

Druhý problém je samotný vznik (a reálná potřeba) pracovních míst – jejich vzniku lze jistě snadno dosáhnout omezením využívání techniky např. v zemědělství. Na počátku devadesátých let minulého století pracovalo v ČR v zemědělství 550 tisíc evidovaných zaměstnanců, v roce 2009 tento počet klesl na úroveň cca 120 tisíc pracovníků. Pokud srovnáme čísla s okolních zemí, roku 1950 bylo v zemědělství zaměstnáno 23 procent německých pracovních sil, ve Francii to bylo 31, v Itálii 44 a v Japonsku 49 procent – do roku 2000 se však u nich zemědělské populace zmenšily pod 5 procent – především díky rozvoji technologií. V minulém století byl pak počet osob zaměstnaných v zemědělství ještě vyšší.

Přitom dneska nikde nevidíme, že by tihle lidi skončili na dlažbě a neměli do čeho píchnout. Prostě přirozeně nalezli uplatnění v jiných odvětvích.

Pokud by tedy došlo na základě politického rozhodnutí – a to lze provést i nepřímo například tvorbou a prosazením vhodných norem (jak se ostatně již děje) – k omezení velkochovů a velkoplošného obdělávání půdy, zcela zákonitě vzniknou nová pracovní místa. Budou to ovšem místa, která bude muset někdo zaplatit. A ten „někdo” bude nepochybně občan.

Pokud tuto úvahu doženeme do extrému, umožnil by v zemědělství zákaz „neekologických“ traktorů a jejich nahrazení daleko „ekologičtějšími“ domácími zvířaty (zajišťujícími současně produkci ekologických hnojiv a šetřícími fosilní paliva) jen v ČR vznik cca 2 000 000 pracovních míst. Není zajisté třeba zdůrazňovat při jaké produktivitě a jaké životní úrovni. Jsem jen zvědav, kdy to naše „zelené” napadne.

Stručně řečeno, žádná „zelená” pracovní místa neexistují. Existují jen pracovní místa vzniklá na základě potřeb a požadavků občanů – tedy nenáviděného trhu, a místa vzniklá díky nařízení. Tedy místa, která nevytváří nic pro občany užitečného a jen jim vytahují peníze z kapes. A občané by měli bedlivě zvažovat, zda tato pracovní místa chtějí ze svých příjmů platit.

V konečném důsledku je totiž zaplatí hned dvakrát. Poprvé skrze dotace a subvence ve svých daních. A podruhé pak ve vyšších cenách v obchodě u pokladny.  


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.