Místopředseda sněmovny Filip velebí Gottwalda: Postupoval demokraticky

ÓDA NA KLEMENTA

Místopředseda sněmovny Filip velebí Gottwalda: Postupoval demokratickyNOVÉ
Předseda KSČM Vojtěch Filip. Foto: Foto: kscm.cz
1
Domov

vb Echo24

Předseda Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip u příležitosti 120. výročí narození Klementa Gottwalda zveřejnil oslavný text, v němž velebí prvního komunistického prezidenta. V textu například tvrdí, že Gottwald v únoru 1948 postupoval ústavním způsobem a že se za něj „společnost postavila“. Tím si vysloužil kritiku části veřejnosti.

Komunistický předseda Filip, který zároveň zastává funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny, svůj oslavný text zveřejnil ve stranických Haló novinách. Tento list je úzce spjatý s KSČM, sídlí ve stejné budově v ulici Politických vězňů.

Filip si myslí, že „současní ideologové kapitalismu“ se snaží Gottwalda vylíčit pouze v negativních barvách. Tito „ideologové“ se údajně snaží u některých osobností zdůrazňovat pouze negativní stránky. „Tak je tomu pochopitelně i s K. Gottwaldem, přičemž idol současných ideologů, Václav Havel, je jednostranně idealizován a jeho negativní rysy, nepravdy či nedodržování toho, co sám vyhlásil, tedy jeho ‚pravdy a lásky‘ a rovnosti, je zamlčováno,“ uvádí k tomu Filip.

‚Únorovému střetu zabránit nemohl‘

Poté, co Gottwald provedl KSČ těžkými lety hospodářské krize, si podle Filipa připsal další zásluhy za druhé světové války, když pobýval v Sovětském svazu. „I tady se projevil jeho vliv a taktický postup. Vznik československé jednotky by se bez jeho přičinění neuskutečnil. I jeho zásluhou byla podepsána československo-sovětská smlouva o poválečné spolupráci a vznikl Košický vládní program obnovy,“ píše o Gottwaldovi Filip.

Byla to přitom právě zmiňovaná československo-sovětská smlouva, která přispěla k poválečnému zakotvení Československa ve sféře vlivu SSSR.

Neméně pozitivně se Gottwald podle Filipa projevil, když po volbách z roku 1946 „postupoval přísně demokraticky“ a kromě socialistů přibral do své vlády i zástupce dalších politických stran.

„Únorovému střetu však zabránit nemohl. Vystoupení pravicových stran a demise jejich ministrů pod banální záminkou řešil ústavním způsobem. Společnost v té době takový postup plně pochopila a postavila se za něj. Proto, po abdikaci prezidenta Beneše, on jediný se mohl stát prezidentem republiky,“ píše Filip s odkazem na únorový puč z roku 1948, který položil základy pro následující dlouholetou vládu komunistů.

‚Kontinuita lži‘

Proti jeho textu se však ostře ohradil historik Jiří Padevět. „Jeho (Gottwaldův) nástupce ve funkci soudruh Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, si dnes veřejně dovolí tvrdit, že Klement Gottwald nemohl zabránit únorovému střetu, řešil jej ústavním způsobem a veřejnost se za něj postavila. Jsem velmi rád, že soudruh Vojtěch Filip skutečně ctí svého předchůdce v čele zločinecké organizace a nebojí se překrucovat historii třeba i ve výslechové místnosti, aby vyhovovala jeho, dle mého názoru zcela pokřivenému vidění minulosti. Kontinuita lži,“ napsal na Facebook.

Čtěte také: Slovenští komunisté oprášili návrh ocenit Husáka pamětní deskou

Bojovník za svobodu Vodička přiznal spolupráci s komunistickou policií