3 Šikana učitelky

Učitelka nezemřela kvůli šikaně, měla zdravotní problém, hájí se škola

, UVNITŘ VIDEO

Témata: , , ,

Vedení Střední průmyslové školy v Praze 10 se ohradilo proti tvrzení médií, že její učitelka zemřela na následky šikany ze strany žáků. Podle zástupkyně ředitele školy Taťjany Kubíkové bylo spolehlivě určeno, že kolegyně měla fatální zdravotní problémy, které nesouvisely s amorálním jednáním některých žáků. Případ šikany na škole v Třebešíně policie přesto řeší a to na základě podnětu z médií.

Podle deníku Blesk pětapadesátiletou učitelku Ludmilu Wernerovou šikanovala trojice studentů, kteří na ni řadu týdnů útočili, omezovali ji a ponižovali. Deník také zveřejnil snímky a video, která ukazují na údajnou šikanu učitelky.


zdroj: liveleak.com

„Ti tři kluci ji při hodinách tahali za vlasy, kopali do zadku, házeli po ní věci, například mandarinky, nebo ji zamkli ve třídě. Před Vánocemi jí dali do rukou petardu s tím, že je to prskavka a udělají si předvánoční atmosféru,“ popsal Blesku jeden ze studentů.

Učitelka pak před několika dny ve škole zkolabovala a musela ji odvézt záchranná služba. Na následky krvácení do mozku později zemřela. Podle jednoho studenta byla učitelka ve škole přibližně rok a byla velmi tichá.

´Měla fatální zdravotní problémy´

Vedení školy ale souvislosti s úmrtím ženy odmítá. ,,Byla jsem jménem školy ve spojení s ošetřujícími lékaři naší kolegyně a byla jsem oprávněna, na základě jejího svolení, dostávat zprávy o jejím zdravotním stavu. Na základě těchto informací bylo spolehlivě určeno, že se jednalo o fatální zdravotní problém naší kolegyně nesouvisející s amorálním jednáním některých žáků,“ uvedla Kubíková.

Současně zástupkyně očekává, že pokud Policie ČR případ šikany prošetří, bude prošetřena i zdravotní dokumentace paní učitelky a příslušné vyšetřující orgány zjistí, zda a případně do jaké míry, bylo jednání žáků v příčinné souvislosti s úmrtím jejich kolegyně.

Kubíková potvrdila, že vedení školy obdrželo dne 12. ledna 2016 informaci o šikaně. ,,Někteří žáci, kterým to nebylo lhostejné, předali vedení školy videozáznamy zachycující nepřípustné jednání jiných žáků. Vedení školy okamžitě tyto informace prošetřilo a do 48 hodin potrestalo viníky podmíněným vyloučením ze studia a trojkou z chování,“ vysvětluje zástupkyně. Tyto videozáznamy, které mělo vedení školy k dispozici, podle Kubíkové nezachycovaly žádné jednání, které by mělo vést k předání informací policejním orgánům nebo podání trestního oznámení.

Na jiných videozáznamech, které se ale k vedení školy nedostaly, byly projevy šikany horší. ,,Tyto záznamy byly svými autory pravděpodobně prodány do médií a nyní se případem zabývá Policie České republiky. Je nám líto, že jsme je nedostali spolu s těmi prvními, reakce vedení školy by zcela jistě odpovídala závažnosti nepřípustného jednání žáků,“ dodává Kubíková.

Kubíková také upozornila na to, že vedení školy a někteří naši kolegové v současné době dostávají výhrůžné SMS nebo emaily, které hraničí s vyhrožováním. Podle Kubíkové budou veškeré tyto zprávy předmětem šetření PČR.

Čtěte také: Hrozili jí pěstí, zamkli ve třídě. Šikanovaná učitelka zemřela

Policie vedení školy poučila, že nesmí poskytnout žádné informace k případu, a to s ohledem na zákon o soudnictví ve věcech mládeže a ve spojení s trestním řádem a zákonem o ochraně osobních údajů. „Instrukci dodržujeme, a ohrazujeme se proto proti tvrzení médií, že žáky zastrašujeme, aby nikomu nic neříkali,“ řekla zástupkyně ředitele školy.

Ředitel školy František Bártl pak pro server iDNES.cz pouze uvedl, že případ nebude komentovat, a to i s ohledem na nezletilou dceru šikanované učitelky. Pro tu nyní škola pořádá finanční sbírku a chce jí pomoci i jinými způsoby.

Česká školní inspekce k případu sdělila, že z této školy neobdržela žádnou stížnost ani podnět na šikanu, případ začala řešit až na základě informací z médií. ,,V dané škole provedeme inspekci zaměřenou zejména na hodnocení a kontrolu nastavení systému prevence sociálně patologických jevů a na celkové školní klima. Rozšíření zaměření inspekční činnosti je možné, ale dopředu se obtížně specifikuje, bude záležet na řadě faktorů,“ potvrdil pro server ECHO24.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys s tím, že důsledky mohou být s ohledem na výsledky inspekční kontroly různé.

Ministryně školství Kateřina Valachová uvedla, že požádá zřizovatele školy o prošetření situace - zejména v tom ohledu, došlo-li ze strany vedení školy k zanedbání, přehlížení situace nebo ne. ,,Osobně pak chci být se závěry tohoto prošetření seznámena. Není to běžný postup, ale vážnost situace si to žádá,“ zdůraznila ministryně pro server ECHO24.cz.

Šikanu ve školách Valachová, jako matka dvou dcer, budoucích školaček, odsuzuje. ,,Zatím neznám podrobnosti celého případu, ale budu se o něj pochopitelně zajímat. Případ si žádá vyšetření, které se teď bohužel spustí díky tragickému vyústění. Znovu ukazuje na fakt, že je nutné, aby celá společnost, včetně rodičů samotných, apelovala na znovunavrácení respektu pedagogům. Není jednoduché učit, předávat zkušenosti, takových lidí bychom si měli podle mnohem více vážit a nabádat k tomu i své děti a okolí. A objeví-li se šikana, včas a rázně jednat,“ dodala.

Prohlášení školy k případu šikany učitelky ze strany žáků

Je pravda, že vedení školy obdrželo dne 12. ledna 2016 informaci o šikaně. Někteří žáci, kterým to nebylo lhostejné, předali vedení školy videozáznamy zachycující nepřípustné jednání jiných žáků. Vedení školy okamžitě tyto informace prošetřilo a do 48 hodin potrestalo viníky podmíněným vyloučením ze studia a trojkou z chování. Videozáznamy, které mělo vedení školy k dispozici, nezachycovaly žádné jednání, které by mělo vést k předání informací policejním orgánům, podání trestního oznámení apod.

Podle jiných videozáznamů, které se k vedení školy bohužel nedostaly, byly některé projevy šikany ještě horší. Tyto záznamy byly svými autory pravděpodobně prodány do médií a nyní se případem zabývá Policie České republiky. Je nám líto, že jsme je nedostali spolu s těmi prvními, reakce vedení školy by zcela jistě odpovídala závažnosti nepřípustného jednání žáků.

Vedení školy bylo policií poučeno, škola nesmí poskytnout žádné informace, a to s ohledem na ustanovení zákona č. 218/2003 Sb. (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) ve spojení s trestním řádem a zákonem o ochraně osobních údajů. Tuto instrukci dodržujeme a ohrazujeme se proto proti tvrzení médií, že žáky zastrašujeme, aby nikomu nic neříkali. Je to absurdní. Udělali jsme jen to, co nám nařizuje zákon, tedy jsme informovali všechny žáky o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Škola, její vedení, celý pedagogický sbor, všichni chceme vyjádřit hluboký zármutek a soustrast nad úmrtím kolegyně. Od doby jejího úmrtí děláme vše proto, abychom zmírnili následky tragické ztráty, které nyní pociťuje její nezletilá dcera. Již před medializací jsme zahájili finanční sbírku a pomáháme i jinými způsoby.

Vedení školy nicméně odmítá příčinnou souvislost mezi šikanou a pozdějším úmrtím učitelky. Zdůvodnění tohoto názoru v současné době není možné zveřejnit, a to nejen vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování, ale také s ohledem na práva nezletilé dcery zesnulé paní kolegyně.

Co k tomu mohu sdělit, je, že jsem byla jménem školy ve spojení s ošetřujícími lékaři naší kolegyně a byla jsem oprávněna, na základě jejího svolení, dostávat zprávy o jejím zdravotním stavu. Na základě těchto informací bylo spolehlivě určeno, že se jednalo o fatální zdravotní problém naší kolegyně nesouvisející s amorálním jednáním některých žáků.

V každém případě očekávám, že pokud Policie ČR prošetřuje případ šikany, bude prošetřena i zdravotní dokumentace naší kolegyně a příslušné vyšetřující orgány zjistí, zda a případně do jaké míry bylo jednání žáků v příčinné souvislosti s úmrtím kolegyně.

Psychopatologické chování některých žáků naší školy nelze omluvit ničím. Ráda bych touto cestou ujistila širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se závadného jednání nedopustili, že vedení školy nikterak nepochybilo. Řešili jsme zárodek případu s maximální odpovědností na základě neúplných informací o tom, co se stalo. Nic nezametáme pod koberec, naopak: na základě nových informací zahájíme nová řízení a obnovíme řízení již rozhodnutá, tedy pokud nedojde k překvalifikaci na přečiny nebo zločiny ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Vedení školy a někteří naši kolegové jsou nyní častováni výhrůžnými zprávami, které dostávají prostřednictvím SMS nebo emailů hraničících s vyhrožováním. Veškeré tyto zprávy shromažďujeme s tím, že i tyto budou předmětem šetření PČR.

Chápeme rozhořčení veřejnosti, která přebírá obraz této záležitosti z médií. Přesto prosím všechny pisatele výhružných komentářů, aby vyčkali došetření případu policejními orgány, kterým škola poskytuje potřebnou součinnost. A snad také, aby si uvědomili jednu důležitou věc: Škola je sekundárním vychovatelem. Základy sociální inteligence a sociálního citu, jakož i případného absolutního bezcitu, čerpá každý jedinec primárně ze své rodiny a nejbližšího okolí. Škola je může pouze v omezené míře korigovat, a to pouze do určitého věku jedince.

Tatjana Kubíková, statutární zástupce ředitele školy
,

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.