Muslimská policistka: Mnozí muslimové v londýnské policii jsou rasisti

Příliš měkké vedení?

Muslimská policistka: Mnozí muslimové v londýnské policii jsou rasistiNOVÉ 1
Svět

pf Echo24

Londýnská policie je příliš zasažena politickou korektností, než aby dokázala řešit narůstající extremistické názory některých svých muslimských příslušníků, myslí si Javaria Saeedová, která se kvůli tomuto problému rozhodla po deseti letech opustit své místo ve sboru. Její tehdejší kolegové jsou prý často rasisté s velmi vyostřenými názory, svěřila se v rozhovoru pro Sunday Times.

Saeedová se rozhodla odejít z protiteroristického oddělení po dlouhých deseti letech. Důvodem byl údajně příliš mírný přístup jejích nadřízených vůči některým muslimským členům policejního sboru. Takto si nyní již bývalá policistka stěžovala například na komentáře svých bývalých kolegů, kteří otevřeně chválili ženskou obřízku jako čistou a počestnou akci, za niž by neměli být její vyznavači kriminalizováni.

„Podle mých zkušeností to byli zejména muslimští důstojníci, kteří se vyjadřovali rasisticky o některých mých osobních názorech, dokonce i v soukromí. Zastávali rasismus vůči bílým důstojníkům a sexistické názory vůči ženám,“ popsala Saeedová. „Pokud by takovýto pohled na svět vyjadřovali bílí důstojníci, dostali by okamžitě vyhazov.“

Právě rasistické komentáře prý výrazně poznamenaly celkovou pracovní atmosféru uvnitř londýnského policejního sboru. Mezi policisty se tak podle Saeedové nakonec vytvořilo několik oddělených skupin, které spolu mohly jen obtížně spolupracovat. Výjimkou dokonce nebyla řevnivost ani mezi jednotlivými muslimskými komunitami. Ortodoxnější policisté tak například svým umírněnějším kolegyním vyčítali, že při výkonu služby nemají zahalené vlasy.

Pětatřicetileté ženě, která sama vyznává islám, se nedostalo zastání ani od jejích nadřízených. Přestože za nimi prý Saeedová několikrát zašla s konkrétní stížností, policie nakonec nepřistoupila k žádné snaze o nápravu. Jeden z vedoucích pracovníků jí prý dokonce pohrozil, že v případě pokračujících stížností by mohly být výrazně ohroženy její vlastní naděje na povýšení.

Jediným rozumným řešením byla tak podle Saeedové rezignace. Po opuštění policie se rozhodla celou věc oznámit také na policejním oddělení pro styk s muslimy, které se nakonec rozhodlo některým důstojníkům udělit slovní důtku, v práci však mohli i nadále zůstat. Saeedová se tak prý ještě rozhodne, jestli celou stížnost potáhne dál například k soudu.

Čtěte také: Mladíci ve Francii napadají dívky v šortkách. Úřady útočníky neidentifikují

V Londýně si dejte pozor na Indy a černochy, radí turistům Air China

‚Znevažování islámu.‘ Magistrát v průběhu scénky zrušil Konvičkovcům akci