Michla může odvolat Pavel s Fialou. Museli by si spočítat politické náklady, říká Kysela

JAK SE ODVOLÁVÁ GUVERNÉR

Michla může odvolat Pavel s Fialou. Museli by si spočítat politické náklady, říká KyselaROZHOVOR
Ústavní právník Jan Kysela o odvolání guvernéra ČNB. Foto: Česká televize
1
Domov

Jakub Fujáček

Problémy s bezpečnostní prověrkou guvernéra České národní banky Aleše Michla, kterého si vloni do čela centrální banky vybral Miloš Zeman, vyvolaly otázku, za jakých okolností může nový prezident guvernéra odvolat. Důvody jsou ze zákona dva: nesplnění podmínek pro výkon funkce a vážné pochybení. Podle ústavního právníka Jana Kysely jde až o krajní řešení, avšak nikoli nereálné. Rozhodnutí by musel podepsat ještě předseda vlády. „Záleží na tom, z jakého důvodu by guvernér prověrku na přísně tajné nedostal,“ řekl deníku Echo24 Kysela, který radí v ústavně-právních otázkách budoucímu prezidentovi Petru Pavlovi. Prezident, který by se rozhodl guvernéra odvolat, by si musel v neposlední řadě dobře spočítat politické náklady. Na chybějící Michlovu prověrku upozornil deník Echo24. Na Michlovo působení v čele ČNB se v novém vydání Týdeníku Echo zaměřila komentátorka Lenka Zlámalová.

V jakém případě může prezident odvolat guvernéra ČNB?

Zákon o ČNB si dává hodně záležet na koncepci nezávislosti. A to se promítá i do mechanismu odvolání, který je chápán jako krajní. V zásadě jde ale o situaci, kdy člen bankovní rady, tedy i guvernér, pozbyl předpokladů pro výkon funkce. To nastává, když ztratíte způsobilost k právním úkonům: nemůžete vykonávat funkci v bankovní radě, protože jste například v takovém psychickém stavu, že je možné, abyste kupoval rohlíky nebo oblečení, ale už není možné, abyste spolurozhodoval o ekonomice ČR. Eventuálně může jít o ztrátu bezúhonnosti, třeba při odsouzení za trestný čin. Existuje pak ještě třetí způsob který je dost zajímavý – vzhledem k tomu, jak je to ustanovení vágně formulováno. Členem bankovní rady totiž může být jmenován občan ČR, který je v měnových záležitostech nebo v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností. Abyste toho využil, musel byste tvrdit, že někdo, kdo tu důvěru měl, ji pozbyl v důsledku toho, co dělá, jak se chová na veřejnosti nebo v soukromí, eventuálně jaký typ politiky v ČNB prosazuje. V případě soudního přezkumu by to ale muselo být postaveno na pevnější bázi než pouhé tvrzení. Nestačí se zeptat dvou ekonomů, kteří vám řeknou, že jim guvernér připadá maličko divný. To jsou v zásadě důvody související s pozbytím předpokladů.

A důvody související s výkonem funkce?

Dalším a posledním důvodem je situace, kdy se guvernér dopustí „závažného pochybení“. Tehdy bychom museli zkoumat, co přesně to závažné pochybení je, aby to obstálo před soudem. Obecně to ale jistě není tak, že jednomu prezidentovi se líbí politika ČNB a druhému prezidentovi se nelíbí. Takto to postaveno být nemůže. A kromě toho případného soudního přezkumu, což by v případě ČR mířilo ke správním soudům, tak guvernér ČNB je zvlášť chráněn ještě evropským právem. To znamená, že když by byl odvolán a nesouhlasil s tím, má možnost se obrátit žalobou i na Evropský soudní dvůr.

Lze považovat za nesplnění podmínek pro výkon funkce i situaci, kdy guvernér nemá bezpečností prověrku na stupeň přísně tajné? To zatím platí pro současnou hlavu bankovní rady Aleš Michla. Zákon mu to sice explicitně nenařizuje, ale interní předpisy ČNB nejvyšší prověrku požadují. Guvernér může chodit na jednání vlády nebo Bezpečnostní rady státu.

Záleží na tom, z jakého důvodu by guvernér prověrku na přísně tajné nedostal. Samotný fakt, že ji nemá, je v rozporu s vnitřním předpisem ČNB, ale asi to není důvod, na který se zákon odvolává. Bankovní rada může samozřejmě vnitřní předpisy i změnit. Vzpomenete-li si na vnitřní předpis hnutí ANO, tak ten se velmi pružně vyvíjel v čase tak, aby se vypořádal s měnící se realitou. I tak jde o porušení předpisu, které nemusí být porušením zákona. Otázka je, zda by se prezident republiky, nebo někdo jiný dostal k důvodům, které vedly k odepření prověrky na přísně tajné a k zachování prověrky na tajné. Musel byste zjistit, co je tím handicapem. Teprve ve chvíli, když byste věděl, co je podstata problému, můžete se zamýšlet nad tím, jestli to napasujete na to, zda je uznávaný nebo zkušený atd. Ale samotný fakt, že guvernér nemá prověrku na přísně tajné, podle mě zákonným důvodem není. Jde o to, v jaké míře je to překážka pro výkon funkce guvernéra, nebo v jaké míře jde jen o provozní obtíž.

Guvernérovi Michlovi zatím vydání nejvyšší prověrky nebylo přímo odepřeno, ale během standardní devítiměsíční lhůty ji nedostal, což sám potvrdil. Odvolává se na to, že o ni žádal v době vyhlášeného nouzového stavu, kdy lhůty neběží.

Zaprvé si myslím, že odvolání se na nouzový stav není úplně případné, protože ta výjimka je v zákoně z toho důvodu, že reaguje na akutní problémy á la pandemie. Nouzový stav, o kterém mluvíme, je ten už jiný, takzvaný ukrajinský. A u toho bylo zřejmé, že na chod státu má vcelku zanedbatelný dopad. Takže, že by zrovna Národní bezpečnostní úřad nebyl schopen kvůli tomuto nouzovému stavu prověřovat pana Michla, to považuji za dost málo pravděpodobné.

Jinak jde o to, k jakému účelu prověrka slouží. Buďto jde o předpoklad pro výkon funkce, anebo není a vy tu prověrku můžete mít z toho důvodu, abyste si byl jistý, že na tom člověku nevázne žádný problém. V našem případě to předpoklad pro výkon funkce ustanovený zákonem není. Pakliže bychom ovšem věděli, proč tu prověrku nemá – nespolupracuje, nebo jsme zjistili něco, co může být problém, tak to může samozřejmě poškodit jak pověst pana Michla, tak případně pověst ČNB. Otázka, jestli je silová kompetence odvolání jedinou možností, o čemž mám pochybnosti. Lze s ním začít jednat. Vždy je i z hlediska navazujících právních sporů nejjednodušší, když se všichni dohodnou řešit nepříjemnou situaci dohodou. Ve chvíli, kdy se hodláte uchýlit k silovému řešení, tak uvážíte-li, že v tomto případě existuje dvojí soudní přezkum, tak musíte mít k dispozici hodně silné argumenty, abyste obstál jak před vnitrostátními soudy, tak navíc před Evropským soudním dvorem, a tam se mi zdá, že ten, kdo se o odvolává na vnitřní předpisy, by v tomto případě nemusel být úspěšný.

Jak jste říkal, guvernéra ČNB lze ze zákona odvolat i pro „vážné pochybení“. Jak to chápat? Naplní se tato podmínka, když guvernér dožene zemi třeba k hyperinflaci?

To v úvahu připadá. Jenom je třeba brát v potaz kontext české právní úpravy, která se může odlišovat od zahraničí. Hlasy guvernérů centrálních bank v zahraničí jsou významnější, zatímco u nás guvernér není zkrátka „šéfem centrální banky“, protože ČNB má kolektivního šéfa, který se jmenuje bankovní rada. A guvernér má všech důležitých věcech pouze jeden hlas. Pakliže by neměl většinu, tak banka nemůže provozovat tu politiku, která někomu může připadat pochybná z hlediska toho, jak pracuje s úrokovými sazbami. Pokud byste tedy kvůli politice ČNB odvolal jen guvernéra a dalších členů rady si nevšímal, tak by to tím spíše neobstálo. Musel byste vyjít z toho, že politika ČNB vede k rozkladu ČR, zakládá na komparativní nevýhody fatálního typu nebo ožebračuje veřejnost a vy s tou rozkladnou politikou nedokážete dělat nic jiného, než odvolat lidi, kteří dogmaticky lpějí na nesprávném postoji. Současně byste pro to ale měl mít doklady. Třeba, že v celé ekonomické obci nebo Evropě je pouze těchto několik lidí, kteří zastávají absurdní názor, zatímco všichni ostatní ekonomové či bankéři zastávají názory jiné. Ve chvíli, kdy by si prezident autonomně činil obrázek o tom, jaká politika ČNB je správná, nebo není, tak vám z její nezávislosti nezbude nic.

Když se ale bude prezident domnívat, že k naplnění podmínek pro okamžité odvolání prostě došlo, ať už kvůli absenci bezpečnostní prověrky, nebo z jiného důvodu, nic mu tom v zásadě zabránit nemůže. Je to tak?

Mám za to, že by bylo účelné tuto kompetenci prezidenta vykládat tak, že není založena ústavou, oproti jmenování, ale že je založena zákonem. A pakliže je založena zákonem, tak podléhá kontrasignaci premiérem. Je-li to tak, musí se prezident na odvolání smluvit s předsedou vlády, protože oba dva potom mohou čelit případné žalobě. Pokud jsou ale splněny zákonné podmínky: jako prezident máte svou vlastní vůli, souhlas předsedy vlády a spočítáte si politické náklady, tak potom ano, může to takto fungovat. Pak už je to jen věcí odvolaného guvernéra. Ten si může říct: Asi mají pravdu. Nebo si může říct: Pravdu sice nemají, ale já už s tím nic dělat nehodlám. Anebo si řekne: Stal jsem se obětí nezákonného rozhodnutí, protože důvody jsou po mém soudu vylhané a pak mám ty dvě koleje, po kterých se mohu bránit.