„Rodící lidé“ místo žen. Na univerzitách se rodí nová terminologie

GENDER NA HARVARDU I JINDE

„Rodící lidé“ místo žen. Na univerzitách se rodí nová terminologie 3
Svět

Echo24

Pozornost vzbudil nedávný jazyk použitý fakultou medicíny americké Harvardské univerzity, která je nejstarší v USA. V příspěvku upozorňujícím na panelovou diskuzi o zkušenostech s těhotenstvím a porodem etnických menšin označila fakulta ženy výrazem „těhotní a rodící lidé“. Na státní univerzitě ve městě Boise v Idahu zase vznikla studentská organizace Klub menstruální spravedlnosti, který pohlaví rozlišuje výrazy „menstruující“ a „nemenstruující“.

„Celosvětově prožívají těhotní a rodící lidé z řad etnických menšin horší důsledky a zkušenosti s těhotenstvím a porodem. Tyto nepoměry dále zdůraznil covid-19,“ napsala fakulta na Twitteru. Právě nezvyklé označení žen si vysloužilo značnou kritiku z řad uživatelů Twitteru.

„Redukovat nás na ‚rodící lidi‘ je odporné, ale také to jasně ukazuje, proč jsou ženy v lékařské vědě nedostatečně zastoupeny. Vaše nenávist k nám nemůže být jasnější. My jsme ženy a nenecháme se odstrčit stranou,“ uvedla jedna z nich. „Přistupují ke slovu žena jako k nějaké urážce, kterou si nemůžou dovolit vyslovit,“ míní další. Někteří uživatelé upozorňují na to, že nepřímo redukovat smysl existence žen pouze na rození dětí je vysoce urážlivé, především s ohledem na historii černošských žen, které bývaly v Americe během otroctví systematicky nuceny do těhotenství. Právě černošská menšina přitom byla jednou z těch, o kterých panel hovořil.

Univerzita vysvětlila zvolení výrazu tím, že chtěla „zahrnout ty, kdo se identifikují jako nebinární nebo transgender, protože ne všichni, kteří rodí, se identifikují jako ‚ženy‘ nebo ‚dívky‘“. Univerzita vysvětlila, že nechtěla jakkoli odlidšťovat ženy a že chápe odezvu na tuto terminologii, omluvu ale nevydala.

„Menstruující a nemenstruující“

Studentská organizace na univerzitě v Boise zvolila jinou metodu rozlišování pohlaví. Klub menstruální spravedlnosti na svých stránkách uvádí, že „přijímá všechny členy, menstruující i nemenstruující“. Vedoucí klubu Rylie Wieselerová uvedla, že nepoužívají termín ženy, aby byli více inkluzivní. „Snažíme se být inkluzivní. Proto používáme výraz ‚menstruující‘ místo ‚ženy‘. Spousta lidí, kteří menstruují, se neidentifikuje jako ženy,“ vysvětluje.

Klub si dává za cíl zvyšovat povědomí o menstruaci a bojovat se stigmaty, které ji obklopují. Na univerzitním kampusu také organizuje řadu vzdělávacích akcí.