1 Návrh ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstva odmítají úpravu postupu při povolování staveb

, NOVÉ

Témata: , ,

Pět ministerstev, většina krajů a Nejvyšší správní soud v meziresortním připomínkovém řízení odmítly návrh ministerstva pro místní rozvoj na zavedení tzv. fikce souhlasu závazného stanoviska. Na kulatém stolu Žofínského fóra to v úterý uvedla náměstkyně ministerstva Marcela Pavlová. Úprava by stanovovala, že pokud se instituce, jejichž vyjádření je nutné pro získání stavebního povolení, v zákonem dané lhůtě nevyjádří, automaticky se bude počítat s kladným stanoviskem.

Podle Pavlové ministerstvo připravilo balík drobnějších úprav, které mají zefektivnit kritizovaný systém povolování staveb před tím, než vstoupí v platnost nový stavební zákon. To by se mělo podle harmonogramu stát v roce 2022.

Hlavní změnou by měla být právě fikce souhlasu. Pro povolení stavby je nutné závazné stanovisko desítek institucí a nová úprava by měla zabránit tomu, aby se povolení stavby zarazilo na liknavém přístupu některé z nich, což se podle stavebníků běžně děje. Na povolení by podle úpravy úřady měly 30, ve složitějších případech 60 dní. Pokud by se ve lhůtě nevyjádřily, stavební řízení by pokračovalo s tím, že vydaly kladné stanovisko.

Úprava ale podle Pavlové narazila na značný odpor. V připomínkovém řízení ji odmítla ministerstva vnitra, zemědělství, životního prostředí, kultury a školství. Proti jsou také kraje, Nejvyšší správní soud a připomínky mají ministerstvo průmyslu a obchodu, spravedlnosti, Svaz průmyslu a dopravy a Svaz měst a obcí.

Ministerstvo se i přes odpor pokusí úpravu prosadit. „Věřím tomu, že to dobře dopadne, protože pokud by to nemělo dobře dopadnout, tak těm investorům moc, respektive vůbec nepomůžeme,“ uvedla.

Kromě fikce souhlasu, která je úpravou správního řádu, připravuje ministerstvo novelizaci stavebního zákona. Ta zavádí nový druh územně plánovací dokumentace, tzv. územní rozvojový plán. Týkal by se infrastruktury, která překračuje hranice krajů, a stanovil by se pro celé území republiky. Novela počítá také s vytvořením národního geoportálu územního plánování a stanovuje jednotný standard pro vybrané části územně plánovacích dokumentů.

V případě úprav stavebního zákona podle Pavlové v připomínkovém řízení nedorazily tak ostré reakce jako u úprav správního řádu. Zásadně ji odmítla Česká komora architektů, připomínky měly Královéhradecký a Jihomoravský kraj a Svaz měst a obcí. „Jsem optimistka, že ty připomínky všechny řádně vypořádáme,“ uvedla náměstkyně.

Pokud jde o přípravu nového stavebního zákona, jeho návrh by podle Pavlové měl do Vánoc jít do interního připomínkovacího řízení v rámci ministerstva pro místní rozvoj. Do meziresortního řízení by pak podle harmonogramu měl jít v březnu.

Současný systém povolování staveb čelí dlouhodobé kritice zejména ze strany developerů a stavebních investorů, ale i politiků a samospráv. Velkým tématem se tato otázka stala v Praze, která se potýká s kritickým nedostatkem bytů a kde povolování velkých developerských projektů trvá i přes deset let.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Výstavba nových bytů a hotelu za dvě miliardy vzniká na Lipně

,

Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.