Konev milosti ve Vyšším Brodě

FOTOBLOG

Konev milosti ve Vyšším Brodě
Klášter Vyšší Brod je honosný, bělostný, trčí z něj neogotická věžička jako minaret. Rozložen je u vod vltavských, ve kterých měl prý málem utonout mocný vladař Vok z Rožmberka, ale neutonul a na paměť toho tedy založil roku 1259 klášter. Foto: Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás