Svatováclavský vánoční hymnus. Nejslavnější anglická koleda s českou stopou

Vánoce

Svatováclavský vánoční hymnus. Nejslavnější anglická koleda s českou stopouNOVÉ
Svět

Roku 1394 korunovali Angličané za svou královnu Annu Českou, manželku Richarda II., dceru Karla IV. a Alžběty Pomořanské, v celé zemi s nejvyšší úctou nazývanou Good Queen Anne. Mimo jiné proto, že prosazovala zmírnění krutých trestů účastníků povstání svobodného rolníka Wata Tylera. Tehdy osmadvacetiletá panovnice se též zasloužila o mezinárodní šíření viklefismu a o skvělé česko-anglické kulturní vztahy.

S oblibou šířila tzv. svatováclavskou legendu, díky níž se patron české země stal doslova historickou hvězdou britských ostrovů. Příběh sv. Václava uchvátil i generace další. Roku 1853 dokonce k uctění jeho památky složili hudební skladatel Thomas Helmore a pastor John M. Neale dodnes zpívanou vánoční koledu Good King Wenceslas. Čím je pro našince óda na „tichou noc“, tím je pro Angličany óda na jednoho z dávných českých knížat.

Historii písně zmínila už kdysi muzikoložka Jitka Snížková ve studii O vánoční hudbě. A jak toto „nevánoční téma“ souvisí s oslavou narození chudého betlémského dítěte, vysvětlila ve své Encyklopedii Vánoc Valburga Vavřinová.

Václavova babička sv. Ludmila, která vnuka vychovávala, mu odmalička vštěpovala povinnost milosrdných skutků – rozdávání almužny a ošetřování nemocných. Proto prý, již jako panovník, aspoň o svátku sv. Štěpána obcházel s dary příbytky chudých a mrzáků.

A z toho důvodu je prý i dnes tato koleda slyšet. Avšak už nejen v dělnických koloniích a starobincích, ale i v londýnských noblesních čtvrtích, pod starobylými klenbami katedrál i pod krovy venkovských kostelíků. Dodejme, že rovněž z rozhlasu a od vánočních stolů.

Foto:

e