Babiše zachránili před soudem bankéři

Komentář

Babiše zachránili před soudem bankéřiKOMENTÁŘ
Komentáře

Lenka Zlámalová

S postupujícím časem přibývá pochybností o tom, jakým stylem zastavilo Městské státní zastupitelství v Praze stíhání Andreje Babiše a jeho rodiny v případu dotačního podvodu velkého rozsahu na Čapím hnízdě. Někdejší obvinění včetně premiéra už podle dostupných informací rozhodnutí žalobců převzali. Státní zástupci ale stále nezveřejnili usnesení o zastavení trestního stíhání, které na devadesáti stránkách sepsal dozorující žalobce Jaroslav Šaroch.

Usnesení už ale uniklo do deníku Právo, který z něj obsáhle cituje. Už únik sám o sobě zvyšuje nedůvěru, která kolem zastavení stíhání Andreje Babiše panuje. Z toho, co deník ve svém včerejším vydání přináší, je zřejmé, že Šaroch zastavil stíhání Babiše a spol., protože podle svých slov nebyl schopen prokázat, že Farma Čapí hnízdo byla s Agrofertem propojená. Dochází k závěru, že nedokáže vyvrátit, že to byla malá nebo střední firma na Agrofertu nezávislá. Tím pádem by měla nárok na dotaci Evropské unie.

Jedním z klíčových důkazů o propojení byl od počátku dokument britské banky HSBC, která farmě se zárukou Agrofertu půjčila stovky milionů korun. Přesně na tom stojí usnesení o zahájení trestního stíhání, které podle zákona o svobodném přístupu k informacím už dříve zveřejnil Český rozhlas. V usnesení se dost detailně popisuje, jak se v interních materiálech banky popisuje, že je Čapí hnízdo součástí Agrofertu.

K obratu došlo až loni v prosinci, kdysi policisté a Jaroslav Šaroch pozvali na výslech bankéře z HSBC. Po výslechu došel Šaroch k závěru, že nemá důkazy. „Nepodařilo se opatřit důkazy, které by prokazovaly, že společnost FČH nebyla v době podání žádosti o poskytnutí dotace či v následné době do rozhodnutí Výboru regionální rady o poskytnutí dotace, event. do uzavření smlouvy, nezávislým podnikem a nesplňovala definici malého a středního podniku,“ sdělil Šaroch hlavní důvod zastavení stíhání. Podle něj tak nebyly naplněny všechny znaky stíhaných trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. 

Šaroch připustil, že existovalo spojení mezi Farmou Čapí hnízdo a Babišovým Agrofertem, případně jinými firmami z tohoto koncernu, nešlo však prý „o zcela závislé propojení“. 

V této souvislosti v usnesení zmínil výpovědi dvou pracovníků banky HSBC, která poskytovala farmě úvěr. Tyto zaměstnance se podařilo vyslechnout až ke konci roku 2018, tedy více než rok po sdělení obvinění. „Podstatné bylo např. to, že výslechem svědků… byla v podstatě vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky o tom, že společnosti Agrofert a FČH byly v době projednávání žádostí o poskytnutí úvěru pro společnost FČH či v následné době čerpání úvěrů a jejich splácení v postavení mateřské a dceřiné společnosti,“ píše Šaroch v usnesení. 

Pokud by tomu tak bylo, šlo by podle něj o „podstatný prvek“ při rozhodování o tom, zda Farma Čapí hnízdo splňovala, či nesplňovala podmínky přidělení dotace, tedy zda je malým a středním podnikem. „Je třeba konstatovat, že oproti stavu, který byl v době vydání usnesení o zahájení trestního stíhání (říjen 2017) i v době rozhodování státního zástupce o stížnostech obviněných proti tomuto usnesení (30. duben 2018), došlo ke změnám důkazní situace, ze které bylo při rozhodování vycházeno,“ připustil v usnesení Šaroch.

Uniklé části usnesení opět přidávají pochybnosti o Šarochově rozhodování. Dokumenty z HSBC byly od začátku základními důkazy. Proč nebyl Šaroch schopný vyslechnout bankéře dřív a trvalo mu to víc než rok? Na to by měl on i jeho šéf Martin Erazím odpovědět.

Při současné konstrukci, která se dá z úniků poskládat, to vypadá, že bankéři Andreje Babiše podrželi. Vypovídali v rozporu s původními dokumenty své banky. Otázka zní, proč. Odpověď se dá najít ve vztahu HSBC a Agrofertu. Obviněný Andrej Babiš byl pro všechny banky, které Agrofertu podle poslední výroční zprávy napůjčovaly 43,9 miliardy korun, velkou zátěží. U politicky exponované, trestně stíhané osoby by měly banky spustit takzvaný proces compliance. To znamená požádat o předčasné splacení úvěrů.

To by bylo likvidační pro Agrofert. Při tak obrovských sumách to ale bylo velmi nepříjemné i pro samotné banky. HSBC nepatřila mezi největší věřitele Agrofertu. Když byl Andrej Babiš v roce 2017 obviněn z dotačního podvodu, dlužil Agrofert této bance podle výroční zprávy 224 milionů korun. V těch 43,9 miliardy korun je to velmi malá částka. Už loni se ale HSBC stáhla úplně a Agrofert jí už nic nedlužil.

Pro bankéře by ale bylo nepříjemným reputačním problémem, kdyby se zapletli do úvěrového podvodu premiéra České republiky. Proto zjevně spolupracovali s Babišovými právníky na přesvědčení Šarocha, že Čapí hnízdo nemělo s Agrofertem nic společného. V pondělí to pro Seznam.cz potvrdil Josef Bartončík, který hájil další z obviněných, manažerku Čapího hnízda Janu Mayerovou. Na policii se prý dostavila k výpovědi trojice bankéřů z HSBC. Jeden z Prahy, druhý ze Švýcarska a třetí z Velké Británie. Bartončík pro Seznam potvrzuje, že Šarocha zásadně ovlivnili a přiměli ho změnit názor a trestní stíhání zastavit. „Vyvrátili (bankéři) jakoukoliv pochybnost, která mohla ještě přetrvávat,“ řekl o výslechu Bartončík.

Celé Šarochova argumentace v usnesení si zasluhuje velmi kritické zhodnocení Nejvyššího státního žalobce Pavla Zemana. Ten má už v zájmu návratu důvěryhodnosti státnímu zastupitelství téměř povinnost Šarochovo rozhodnutí zrušit a důkladně prozkoumat.

 Další texty Lenky Zlámalové naleznete ZDE.