Doplněno o aktuální vývoj: Soud s Manipulátory pokračuje

ŽALOBA FACTCHECKINGOVÉHO WEBU

Doplněno o aktuální vývoj: Soud s Manipulátory pokračuje
Existenci španělské učebnice znázorňující dívky i chlapce s různými sekundárními sexuálními znaky doložil Jakub Kříž na svém webu. Foto: Právo v dešti, Jakub Kříž
1
Domov

K Obvodnímu soudu pro Prahu 1 se vrací případ, v němž advokát Jakub Kříž zažaloval web zaměřený na vyvracení dezinformací Manipulátoři.cz. Kříž se žalobou vymezoval proti sérii článků, jež ho označovala za manipulátora. Soud mu nejprve nepravomocným rozsudkem dal za pravdu, po odvolání webu nicméně nadřazený Městský soud v Praze rozsudek zrušil a vrátil jej obecnímu soudu k dalšímu projednání. Kořeny sporu sahají do debaty o genderu v rámci salonu Týdeníku Echo v roce 2018.

Upozornění: Redakce text 8. února 2023 doplnila s ohledem na vývoj situace po uveřejnění původního článku.

„Rozsudek soudu prvního stupně se mění tak, že rozsudek pro uznání se nevydává (...) Odvolací soud přezkoumal podle § 212 a § 212a odst. 4 o. s. E. napadený rozsudek pro uznání i řízení, které předcházelo jeho vydání, zvážil námitky žalované, přihlédl k přípustným odvolacím důvodům podle § 205b o. s. ř. i k vyjádření žalobce a odvolání shledal důvodným,“ stojí v rozhodnutí Městského soudu v Praze k odvolání webu.

Advokát Kříž očekává, že se mu své stanovisko podaří i nyní obhájit. „Rozhodnutí odvolacího soudu akceptuji, řízení bude pokračovat a současně připomínám, že určitou část toho, co jsem požadoval, už Manipulátoři splnili, protože se sami a dobrovolně omluvili a uznali svoji chybu. Očekávám, že se nám podaří doložit, že zpráva Manipulátorů byla zavádějící,“ sdělil deníku Echo24.

Šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Jan Cemper po rozhodnutí soudu nižší instance původně zveřejnil na svém webu omluvu. V textu se Křížovi omluvil za to, že o něm zveřejnili článek s „jednoznačně nepravdivými“ částmi.

Dnes již smazaný článek obviňoval Kříže z údajně lživých výroků, když v salonu Týdeníku Echo v roce 2018 uváděl, že ve Španělsku existují učebnice znázorňující dívky i chlapce s dalšími sexuálními znaky. Tedy obrázky, na kterých jsou dívky i chlapci jak s vaginou, tak s penisem.

Šlo o učebnici Chicas y chicos. Identidad y cuerpo (Dívky a chlapci. Identita a tělo), jejíž existenci následně Kříž d na svém blogu. Redaktor Manipulátorů Miloš Kadlec v sérii článků napsal, že žádný takový studijní materiál neexistuje a že všechny zmiňované informace Kříž čerpal z amerického webu Breitbart.

To Kříž popíral. Po redakci Manipulátorů (nikoliv samotném autorovi) žádal nejprve omluvu, na jeho žádost ale prý nikdy nereagovali. „Tvrdí, že žádné žádosti nikdy nedostali, ale já můžu vše doložit,“ řekl. Na samotný soud si sám najal právníka, redakce fact-checkingového webu údajně nikoli.

Soud první instance v březnu 2022 původně rozhodl, že se web musí omluvit. Rozsudek z 16. března uvádí, že redakce musí ze svých stránek i sociálních sítí smazat články, v nichž Kříže označují za manipulátora či lháře. Zároveň ukládá žalované redakci povinnost zveřejnit konkrétní znění omluvy, ve které bude jasně uvedeno, že „obvinění advokáta Jakuba Kříže z manipulace a ze lži se nezakládalo na pravdě“.

Redakce si ale včas nevyzvedla datovou schránku, skrz kterou jí byl rozsudek poslán. „Není to ovšem úplně tak, že bych spor u soudu prvního stupně vyhrál jen a pouze kvůli nedodržení lhůty ze strany žalovaného. Soud žalobu přezkoumal – byť velmi omezeně – a dospěl k závěru, že ‚skutečnosti uvedené v žalobě plně odůvodňují uplatněný nárok žalobce‘. Dokazování ovšem neproběhlo,“ uvádí Kříž.

Web nakonec zveřejnil prohlášení a smazal texty, jež jsou předmětem právního sporu. To tedy částečně odpovídá žádosti občanskoprávní žaloby, kterou Kříž na redakci podal v roce 2021. „Zároveň článek byl napsán Milošem Kadlecem příliš konfrontační tónem a jednalo se spíše o názorový střet, než o jasnou manipulaci s fakty, kterou by se měl zabývat web zaměřený na mj. vyvracení dezinformací,“ píše v omluvě navíc Jan Cemper.

Podle Kříže byla uveřejněná omluva polovičatá. Soud ve svém rozsudku totiž uložil konkrétní znění, které je web povinen na webu publikovat, Cemperova slova problémy kauzy podle něj pojmenovávají jen částečně a neuvádí přímo to, že se obvinění webu nezakládala na pravdě.

Cemper také ve své omluvě podotýká, že spolek Manipulátoři, z.s. jakožto provozovatel ještě neexistoval. Podle Kříže to není podstatné, protože byly texty označující jeho výroky za lži při provozování tímto spolkem stále dostupné. Nyní obě strany sporu čekají na vývoj po odvolání redakce.

Po úspěšné odvolání webu se nicméně případ vrací k obvodnímu soudu, kde se bude rozhodovat o věci znovu. Podle Městského soudu v Praze byly totiž v rozsudku formální chyby, a proto je zrušil.