Co prozrazuje Babišův rozpočet?

Z projevu Petra Fialy v Poslanecké sněmovně

Co prozrazuje Babišův rozpočet?
Pravý břeh

Petr Fiala

Ekonomice se daří, takže stačí natáhnout ruku a sesbírat ovoce. Ale když už se ovoce sesbírá, tak je pak potřeba rozhodnout, kam a jak investujeme zdroje, které máme. To první – natáhnout ruku a sesbírat peníze – to je jen první krok. To dokáže každý a to dokázal i pan ministr financí Babiš. Sbírat ovoce, které vypěstovali jiní. Dobře. A co dál? Státní rozpočet má být vrcholné představení vlády a ministra financí. Je to zhmotnění vize. Je to důkaz schopnosti, nebo neschopnosti vlády přenést své sliby do reality. A předložený státní rozpočet, tak jak ho tu pro rok 2017 máme před sebou, je výrazem bezradnosti vlády:

1. Vláda není rozpočtově kompetentní

Letos naplánovala schodek při sestavování rozpočtu, přes naše varování, ve výši 70 miliard korun. Ale výsledek bude, zejména kvůli neschopnosti vlády investovat, výrazně horší. Na příští rok plánuje 60 miliard korun. Návrh rozpočtu, a to pokládám také za pozoruhodné, neodpovídá proklamacím ministra financí o tom, kolik se díky restriktivním opatřením typu kontrolního hlášení nebo EET vybere navíc.

2. Vláda nemá vizi

Ale abych byl spravedlivý, tak jedna vize do toho rozpočtu nepochybně vtělena je, a to je snaha o vytvoření velkého státu, který čím dál více přerozděluje, který zaměstnává stále více lidí a který stále více kontroluje občany. Počet státních zaměstnanců vzroste o 7 600 lidí. Od nástupu této vlády to bude už 31 000 nových státních zaměstnanců. Přitom stát říká, že dělá všechno pro to, aby jednodušeji kontroloval občany, zejména podnikatele, vymýšlí si nové nástroje, EET, kontrolní hlášení, majetková přiznání atd., ale na tuto „jednodušší“ kontrolu potřebuje stále víc státních zaměstnanců. Jenže ti zaměstnanci něco stojí. Jenom příští rok nás budou stát navíc 26 miliard korun.

3. Vláda si neváží občanů

Díky práci podnikatelů, živnostníků, aktivních zaměstnanců a jejich rodin se České republice daří. Roste ekonomika, klesá nezaměstnanost. Stát díky tomu inkasuje na daních a na sociálním pojištění stále více peněz. Jestliže občané peníze státu dávají, tak také oprávněně očekávají, že od něj dostanou více a lepších služeb, že ty služby budou aspoň kvalitnější. A oprávněně očekávají, že stát bude více investovat do dopravní infrastruktury, že se budou zavádět nové technologie umožňující jednodušší komunikaci občanů s úřady, že stát bude investovat do vzdělání, do výzkumu, do inovací  atd. Ale u stávající vlády se nesetkávají s pochopením, protože vláda si těch aktivních a pracovitých lidí,  díky nimž má to ovoce a může rozdělovat finanční prostředky, těchto lidí si neváží.

 Všechny Newslettery ve formátu PDF najdete zde na webu Pravého břehu.