Volný pohyb psů? Na připomínky ke kritizované vyhlášce zbývá už jen pár dní

VENČENÍ PSŮ

Volný pohyb psů? Na připomínky ke kritizované vyhlášce zbývá už jen pár dní
Vyhláška upravuje také pohyb psů ve veřejné zeleni. Foto: Shutterstock
2
Domov

Záviš Dobiašovský

Už jen pár dní mají občané možnost připomínkovat návrh, který může podle kritiků omezit pohyb pražských psů v parcích či na travnatých plochách. Možná změna vyhlášky o ochraně veřejné zeleně vyvolala už v létě kritiku, tak jako při řadě podobných pokusů v předchozích letech. Magistrát se naopak od začátku brání tím, že jde jen o modernizaci letité vyhlášky a plocha má pro psy zůstat dostupná v podobné míře jako dosud. Kritikům však přece jen ustoupil.

Vyhlášku o ochraně veřejné zeleně se pražský magistrát pokoušel změnit v minulých letech několikrát, v minulém roce se dostala do pozornosti poprvé už v únoru kvůli incidentu se sáňkujícími dětmi na Petříně. Návrh současného magistrátu pak vyvolal kritiku ke konci léta, ukázalo se, že totiž upravuje paragrafy týkající se volného pohybu psů. Magistrát poslal návrh do připomínkového řízení 8. prosince, veřejnost se k němu tak může vyjádřit už jen několik dní, konkrétně do pátku 7. ledna.

Současná vyhláška o ochraně veřejné zeleně omezuje pohyb psů, konkrétně možnost „nechat volně pobíhat psy“, v parcích, zahradách či ostatní veřejné zeleni, které konkrétně zmiňuje. Dalších veřejných míst se tak netýká. Vlastníkovi zelených ploch pak umožňuje vyznačit místa, na které se vztahuje výjimka.

Naopak návrh nové vyhlášky počítá s opačným postupem, za veřejnou zeleň označí celou řadu dalších ploch a naopak konkrétně vymezí plochy, kde je možné psy nechat pobíhat volně. Kritiku pak zvedla formulace, která zpřísnila termín „volného pobíhání psů“ na striktní zákaz pohybu bez uvázání psa na vodítku. Jedním z důvodů mělo být zvýšení bezpečnosti kvůli dřívějším incidentům, k vážnému případu došlo například v dubnu na pražském Petříně, kde pes pokousal čtyřletého chlapce.

Kritické hlasy však zjevně padly na úrodnou půdu a současný návrh, v kterém jsou již vypořádané dřívější připomínky ministerstva vnitra či městských částí, už je mírnější. „Volné pobíhání psů je ve veřejné zeleni zakázáno. Pokud je pes veden na vodítku, nesmí vodítko bránit v pohybu ostatním uživatelům veřejné zeleně. Bez vodítka musí být pes veden v těsné blízkosti doprovázející osoby, tak aby nedocházelo ke střetům s ostatními uživateli veřejné zeleně a jejich psy,“ uvádí návrh vyhlášky.

Podle důvodové zprávy totiž došlo k přehodnocení. „Vzhledem k citlivosti problematiky nastavení vhodných pravidel pro volný pohyb psů byl pro tuto chvíli převzat současný zažitý model pohybu psů ve veřejné zeleni, který stanovuje ,jen‘ obecný zákaz volného pobíhání psů při vymezení dostatku ploch určených nebo umožňujících volný pohyb psů jako výjimku z obecného pravidla. Do budoucna se však hlavní město Praha bude dále zabývat záměrem komplexně upravit pohyb psů na všech veřejných prostranstvích samostatnou vyhláškou a v rámci její přípravy v pracovních skupinách se zastoupením odborníků a zástupců jednotlivých zájmových skupin rovněž precizovat pravidla pro vedení psa na území města,“ stojí ve zprávě k návrhu.

Jedna ze čtyř map, které v návrhu vyhlášky vymezují plochy pro volné venčení psů
Jedna ze čtyř map, které v návrhu vyhlášky vymezují plochy pro volné venčení psů Foto: MHMP

Magistrát pak vyhověl připomínkám ministerstva vnitra také v tom, že už v návrhu vyhlášky určil dané plochy, na nichž mají mít psi možnost volného venčení. „K tomu je potřeba pouze dodat, že příloha zdaleka nezobrazuje všechny plochy, kde je volný pohyb psů v Praze možný. Kromě ploch vyznačených přílohou vyhlášky je volný pohyb psů dále reálně umožněn na pozemcích, na které se regulace vyhlášky nevztahuje. Jde zejména o lesní pozemky a plochy otevřené krajiny mimo zástavbu,“ dodává důvodová zpráva.

Není to poprvé, co se vyhláška řeší a návrhy na její změny vyvolávají kritiku. Podobný návrh se řešil v roce 2015 i 2017, neprošel však vždy přes souhlas vlastníků ploch či městských částí. Pejskaři pak návrhy na větší omezení či vymezení pravidel pro pohyb psů kritizovali jako zbytečný trest pro většinu ukázněných na úkor několika nezodpovědných. V Praze je přitom podle dřívějších čísel až přes 80 tisíc registrovaných psů.

Nyní platná vyhláška z roku 2001 se dočkala kritiky i minulý rok v únoru, kdy strážníci vykázali z petřínského kopce sáňkující děti. Problémem se ukázala být i formulace předpisu, ve kterém je zeleň definována funkcí plochy v katastru, a některé části petřínského svahu tak pod vyhlášku spadají a jiné ne. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po incidentu prohlásil, že vyhlášku bude nutné aktualizovat.