Hotspoty nemohou fungovat jinak, než jako detenční zařízení

Politická aréna

Helena Langšádlová

Považuji za nesporné, že stávající stav, kdy do Evropy přichází statisíce lidí bez identifikace, je nepřijatelný. Tato situace je nepřijatelná nejenom z bezpečnostního hlediska, ale i proto, že se do Evropy dostávají lidé, kteří nejsou těmi, kdo utíká z oblastí válečného konfliktu, ale migranti ekonomičtí.

Nedílnou součástí řešení stávající neúnosné situace musí být fungující tzv. hotspoty. Mají-li však tyto hotspoty být funkční, musí být zařízeními detenčními, ve kterých dojde k identifikaci migranta i jeho registraci. V případě, že migrant nepřichází z oblastí, kde probíhá válečný konflikt a nemá šanci získat v Evropě azylovou ochranu, musí i z těchto míst na okraji schengenského prostoru probíhat návratová politika.

U ostatních musí již v těchto hotspotech proběhnout alespoň základní bezpečnostní prověření. Tento postup je nezbytný i proto, že všechny evropské dokumenty pojednávající o přijímání uprchlíků jednotlivými zeměmi hovoří o právu těchto zemí uprchlíka odmítnout z bezpečnostních důvodů.

Stávající živelný stav je nezbytné co nejrychleji zvrátit. Argumenty, že migranty potřebuje evropský trh práce, je nutné zásadně odmítnout. Nedostatek pracovních sil mají státy řešit řízenou legální migrací těch, kteří budou mít nejenom odpovídající kvalifikaci, ale budou přicházet z podobných kulturně – náboženských oblastí a budou mít šanci se integrovat do naší společnosti.