2 Mírnější prominutí pokut

Předvolební taktika? Babiš oznámil zmírnění pokut podnikatelům

AKTUALIZOVÁNO

Témata: , , ,

Finanční správa couvá. Za kontrolní hlášení, pomocí kterého plátci DPH pravidelně oznamují úřadům údaje o svém podnikání, nejprve vymáhala nesmyslně vysoké pokuty. Po kritice od podnikatelů uznala, že jsou podmínky pro promíjení desetitisícových pokut příliš přísné, a proto zavádí tzv. flexibilnější odpuštění pokut. Dodatečně mohou o prominutí pokuty až do výše 50 tisíc korun požádat všichni plátci DPH, u kterých byla chyba v hlášení nebo prodleva při jeho odevzdání výjimečnou záležitostí. Za loňský rok jim finanční správa bez ohledu na důvod pochybení odpustí až dvě pokuty, za letošní rok už jen jednu.

Od července 2016 mohli požádat o prominutí pokut ve výši 10 tisíc až 50 tisíc korun jen ti, které postihla živelné pohroma nebo zdravotní komplikace. Z řad podnikatelů i odborné veřejnosti se ale ozývala kritika, že jsou podmínky pro odpouštění nastavené nesmyslně přísně. Sama finanční správa potvrdila, že za rok 2016 dosud odpustila pouze polovinu z jedné jediné pokuty – 25 tisíc korun.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Toto nařízení nyní finanční správa upravila novým metodickým pokynem, na jehož základě mají nárok na prominutí pokuty všichni ti, kteří jinak plní povinnosti s kontrolním hlášením bezchybně. Takoví plátci DPH mají po podání žádosti, která je zpoplatněná tisícikorunou, dodatečně nárok na prominutí až dvou pokut za loňský rok. Dále jim úředníci můžou odpustit pokutu za to, když reagují na výzvu k podání následného kontrolního hlášení nebo jeho doplnění se zpožděním maximálně pět dnů. Stále přitom v platnosti zůstává nárok na prominutí pokuty ve výši 1 tisíc korun a to automaticky jednou ročně.

Čtěte také: Tvrdě proti plátcům DPH. Úřady rozdaly pokuty za 89 milionů

Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) finanční správa k udílení pokut dosud zaujímala ne vždy odpovídající přístup. „Ne vždy bylo rozlišeno mezi lidmi, kteří porušují zákon, a mezi těmi, kteří udělají třeba drobnou administrativní chybu. Mám pocit, že ten přístup a pokuty jsou velice striktní a nezohledňují danou situaci,“ uvedl Babiš s tím, že úředníci musí být flexibilní a vyhodnocovat jednotlivé případy.

„Sankce jsou skutečně vysoké. Je to záměrně z toho důvodu, že pokud by tak vysoké nebyly, zase by na to doplatili ti poctiví plátci. A ti nepoctiví by byli demotivováni, aby to plnili,“ prohlásila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová a dodala, že ministerstvo ale „zavnímalo, že život začal psát určité příběhy, u nichž je potřeba zohlednit určité prominutí sankcí“.

Schillerová podotkla, že ministerstvo financí už v červenci vydalo metodický pokyn na promíjení pokut. „Ta pravidla se však ukázala být příliš přísná,“ dodala s tím, proč Generální finanční ředitelství po více jak půl roce vydává nový pokyn, na jehož základě se promíjejí pokuty i z jiných důvodů než zdravotní obtíže nebo přírodní katastrofy.

Generální finanční ředitelství pro Echo24 uvedlo, že v prvním roce fungování kontrolního hlášení DPH udělilo pokuty za 89 milionů korun. „Ke konci roku 2016 bylo evidováno 2 035 pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením,“ řekla mluvčí Petra Petlachová. 218 pokut bylo vystaveno na částku 10 tisíc korun, 206 pokut ve výši 30 tisíc korun a nejvíce, 1 611 pokut, které se týkaly prohřešku nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě, v celkové výši 80 550 000 korun.

Finanční správa od 6. 3. 2017 rozšiřuje výčet ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty za kontrolní hlášení. Takovým příkladem může být:

Možnost prominout pokutu (10, 30 nebo 50 tis. Kč), pokud plátce jinak bezchybně plní své povinnosti související s kontrolním hlášením.

Možnost prominout pokutu (50 tis. Kč), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní. Ovšem pouze pokud mu povinnost podat ze zákona skutečně nevznikla.

Možnost prominout pokutu (30 tis. Kč), když plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu (pouze u od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení).

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Sankce, které hrozí plátci za kontrolní hlášení:

1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
50 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Čtěte také:

Podnikatel nepřiznal 7 korun na dani. Finanční úřad mu napálil 30 tisíc

Dvojí metr úředníků. Lidi šikanují za zpoždění, sami lhůty nemají

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.