Rebel z Hospodářské komory: Šlo to i bez EET, Dlouhý to nechtěl slyšet

KRITIKA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Rebel z Hospodářské komory: Šlo to i bez EET, Dlouhý to nechtěl slyšetROZHOVOR
Předseda Okresní hospodářské komory v Jablonci Vladimír Opatrný. Foto:

FOTO: Archiv Vladimír Opatrný

2
Domov

Tereza Vilímová

Hospodářská komora České republiky nezastává zájmy drobných podnikatelů, kteří tvoří vysoké procento HDP. Vidět je to například na elektronické evidenci tržeb (EET). Tu komora a její prezident Vladimír Dlouhý od počátku podporuje, přestože toto opatření nejvíce dopadá právě na nejmenší, říká v rozhovoru Vladimír Opatrný, který vede Okresní hospodářskou komoru v Jablonci nad Nisou. Ta se jako jediná složka komory proti EET postavila a od začátku se snažila přijít s přijatelnější variantou. Prosadit se jí to ale nepodařilo, a tak jí nezbývá, než bojovat proti evidenci tržeb demonstracemi a protesty.

Okresní komora v Jablonci, které vy předsedáte, patří mezi spoluorganizátory protestů proti elektronické evidenci tržeb (EET). Přitom Hospodářská komora České republiky EET podporuje. Jak je to možné?

My máme za to, že existuje daleko účinnější a přiměřenější opatření, než je elektronická evidence tržeb. A to opatření by mělo rozměr zlepšení výběru daní i zpřehlednění hospodářského prostředí. Bylo by účinnější a daleko šetrnější jak ke státním výdajům, tak k podnikatelskému prostředí.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Co máte na mysli?

Od prvopočátku jsme jako variantu k EET uváděli institut daně stanovené paušální částkou, který byl využíván i berní správou 1. republiky a který má tu výhodu, že podnikatele v podstatě oprostí od veškeré administrativy včetně podávání daňového přiznání. Daňovou správu zase zbaví následných daňových kontrol a přitom zajišťuje stabilní výběr daně. Dá se to použít právě u těch drobných provozovatelů ubytovacích či restauračních zařízení. Takže máme za to, že by bylo lepší zaměřit toto opatření vůči té problematičtější skupině a nemuselo by se zavádět plošné opatření v podobě evidence tržeb, které vyžaduje značné provozní i administrativní náklady pro celý podnikatelský sektor.

A tento svůj argument či protinávrh k EET jste prezentovali i prezidentu Hospodářské komory Vladimíru Dlouhému?

Tady předkládáme důkaz, že v roce 2015 jsme se obrátili nejenom na Hospodářskou komoru České republiky, ale obrátili jsme se na poslance, na senátory, na exekutivu. Bohužel tak jako dlouhá a dlouhá léta bez jakékoliv konstruktivní odezvy. Toto považuji za největší deformaci současného hospodářského i politického prostředí, že nejsme schopni komunikovat o závažných problémech, nejsme schopni testovat různé varianty a nacházet správná řešení. Tady neprobíhá komunikace a řada zákonů, či pasáží v zákonech je prosazována silově a arogantně. A to je to špatně.

Víte o dalších okresních komorách, které by se v uvozovkách vzepřely vedení Hospodářské komory?

Já jsem nemapovat postoj jednotlivých okresních hospodářských komor. Vycházím z toho, že se pohybuji v podnikatelském terénu 25 let a velice dobře znám silný argument právě těch subjektů, kteří s EET mají největší potíže – těch drobných podnikatelů, kteří v tomto opatření spatřují i určitou dehonestaci. Mají za to, že se tady posiluje a rozvíjí ta tradiční česká závist, řevnivost, nepřejícnost, která je směřována vůči poctivým lidem, vůči většině poctivých lidí, kteří něco dokážou. A ty je třeba bránit.

Chápu to tedy správně, že podle vás Hospodářská komora nebrání ty, které by měla bránit? Tedy především ty menší podnikatele?

Já se domnívám, že tohle je problém Hospodářské komory a je to problém i stávajícího politického systému. Protože skutečně ta situace drobného podnikání je dlouhodobě obecně považována za velice špatnou. A dalšími opatřeními, které stupňují byrokratickou zátěž, se určitě ještě zhoršuje. Připomínám, že ve struktuře ekonomické činnosti je segment drobného podnikání velice významným zaměstnavatelem a velice významných tvůrcem HDP. A měli bychom tedy činnost řemeslníků, živnostníků a dalších drobných podnikatelů podporovat.

Proč má tedy podle vás Hospodářská komora takovýto postoj?

Já si myslím, že je logicky špatné, pokud nedokáže vyhodnotit seriózně příslušné varianty pro řešení určitého problému…

A je to tak, že to komora nedokáže vyhodnotit, co je správné, nebo že to nechce vyhodnotit?

Mně připadá, že to ani nechtějí vyhodnotit. Ale zejména mně připadalo velice neseriózní, že pokud někdo vystupoval proti řešení zlepšení výběru daní a narovnání podnikatelského prostředí formou elektronické evidence tržeb, tak že byl označován za daňového spekulanta nebo za člověka, který podporuje daňové spekulanty. Já to považuji za nesmírně neseriózní. Aniž by se kdokoliv vyrovnal s argumenty proti, tak člověku dá nálepku a tím pádem je diskuze ukončena. To mně připomíná opravdu ty zatuchlé doby dřívějšího systému, kdy se toto dělo.

A to je ten důvod, proč jste se rozhodli jít proti proudu, veřejně vystupovat jak proti EET, tak proti Hospodářské komoře?

Já si myslím, že je zcela přirozené, pokud člověk má nějaký názor, považuje ho za správný a pokud tedy má možnost ho prosadit, že to udělá. Máme právo a vždycky budeme mít právo a vždycky by každý měl mít právo vyslovit svůj názor a pochopitelně ho podpořit argumenty. Znovu říkám, že zejména ten segment drobného podnikání představuje 90 procent podnikatelských subjektů. A právě tam ta averze vůči tomuto řešení existuje. Mám za to, že ten problém měl být a mohl být řešen jinými způsoby. Ale v žádném případě náš postoj neznamená, že bychom fandili daňovým spekulantům, že bychom fandili neplatičům daní.

Máte na tuto vaši činnost nějakou zpětnou vazbu od vedení Hospodářské komory, od pana Dlouhého? Řekl, že se mu to třeba nelíbí?

Nemám žádnou zpětnou vazbu. Ale i to víceméně ilustruje tu současnou situaci v Hospodářské komoře. Znovu říkám, že já bych si představoval, že bychom při těchto příležitostech měli vyhodnotit možné varianty při řešení a poté prezentovat tu variantu, která je jak z hlediska nákladů, administrativní zátěže, ale i z hlediska psychologických, etických nepřijatelnější.

Promiňte, ale mám pocit, že když jste součástí Hospodářské komory, že fungujete v rámci určité vnitřní hierarchie. A že ve chvíli, kdy nějaká část vystupuje v rozporu s vedením, by se tomu to vedení mělo nějak věnovat?

Třeba je to výraz respektování plurality názoru. Nechci v tomto ohledu spekulovat. V každém případě je důležité ve vztahu k pozici Hospodářské komory konstatovat, že vzrůstá administrativní náročnost a administrativní zátěž podnikání dlouhodobě a že máme velice složitý daňový systém, který se neustále a nepředvídatelně mění. My na tyto nedostatky poukazujeme dlouhodobě, dá se říci bez nadsázky 20 let a skutečnost, že ty věci nejsou řešeny, že se zhoršují, právě ukazují na tu slabou vyjednávací pozici Hospodářské komory a na to, že není respektovaným partnerem při tvorbě zásadních parametrů podnikatelského prostředí.

Proč tedy není tím respektovaným partnerem? Je ta snaha prosadit zájmy podnikatelů dostatečná?

My dlouhodobě kritizujeme tu současnou podobu Hospodářské komory, která podle našeho názoru nemůže plnit své funkce. Je to zejména ta skutečnost, že v komoře je organizován velice nízký počet podnikatelských subjektů. Z těch stovek tisíc je to něco kolem přibližně 14 tisíc. A to je velice málo. Navíc není vyřešeno financování komorové sítě a proto diskutujeme o tom, že tyto zásadní věci by se měly změnit, pokud komora má plnit svoje funkce. Bohužel ty věci nespějí k žádnému řešení.

Vraťme se k té variantě k EET, o kterém jste hovořil na začátku, ke stanovení daně paušální částkou. To je vlastně stejný návrh, který chtěl ministr financí Andrej Babiš prosadit pozměňovacím návrhem. Takže mu v tomto dáváte za pravdu?

Určitě. Ale my jsme na to upozorňovali už v roce 2015, takže ten návrh nepřišel ve vhodnou dobu.

Jak je možné, že daň stanovená paušální částkou, která je v našem systému zakotvena, je tak málo využívána? Jedná se tuším o desítky podnikatelů.

Je to nastavením těch parametrů, těžkopádností a náročností a i tím, že celý ten postup nebyl propagován. V roce 2009 byla na ministerstvu financí ustavena pracovní skupina, jejímž cílem mělo být rozšíření využití tohoto institutu, ale bohužel žádný konkrétní výstup na úrovni ministerstva financí z práce této skupiny nebyl. Možná, že kdyby se to řešilo už v této době, tak nemuselo na elektronickou evidenci tržeb ani dojít.

Vladimír Opatrný vystudoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické obor politická ekonomie. V roce 1968 se aktivně podílel na založení Československé futurologické společnosti a stal se jejím prvním předsedou. V období normalizace byl na základě svých postojů občansky i profesně limitován. Od roku 1991 se věnuje daňovému poradenství. Členem Hospodářské komory je od jejího založení a vždy zastával vysoké funkce v Okresní hospodářské komoře Jablonec nad Nisou nebo v Krajské hospodářské komoře Liberec. O roku 2014 je zastupitelem Jablonce, v něm také spoluprovozuje knihkupectví. Okresní hospodářská komora v Jablonci patří k několika málo profesním organizacím, které aktivně protestují proti EET – např. spolupořádala protestní demonstrace na Václavském náměstí, a to i přesto, že Hospodářská komora ČR evidenci podporuje.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Podnikatelé na Václavák. Poslední vzdor před druhou vlnou EET

Stovky podnikatelů protestovaly na Václavském náměstí proti EET