1 Papež o genderu

Teorie genderu je jako jaderná hrozba, míní papež František

NOVÉ

Papež František vystoupil proti genderové teorii a lidem, kteří překračují přirozený řád světa a nerespektují rozdělení rolí na muže a ženu. Označil to za hrozbu velikosti jaderné katastrofy.

„Pokládáme-li jaderné zbraně za možnost, kdy během krátkého okamžiku zahyne vysoký počet lidských bytostí, musíme uvažovat stejně i v případě genetické manipulace nebo genderové teorie. Ty také nedodržují řád stvoření světa,“ prohlásil papež František podle listu National Catholic Reporter, který jako první přeložil jeho komentář z italštiny.

„Člověk v tomto ohledu páchá nových hřích, a to proti Bohu Stvořiteli. Bůh stvořil muže a ženu jako vrcholné stvoření a svěřil jim zemi. Záměr Stvořitele je vepsán v přírodě,“ dodal papež ohledně lidí, kteří neodpovídají tradiční představě o rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti.

Během rozhovoru papež dále řekl, že každá doba mé své „Herody, kteří ničí a degradují tvář muže a ženy a kteří tak ničí i přirozený řád světa.“ Herodes Veliký byl králem Judeje, známý je především přestavěním Jeruzalémského chrámu. Podle biblické tradice nechal po narození Ježíše v Betlémě a okolí vyvraždit všechny chlapce ve stáří do dvou let.

Čtěte také: Papeže kritizuje i jeho komise: Bití dětem působí bolest

Papež František mluvil nejenom o teorii genderu v nové knize Pope Francis: This Economy Kills, která je napsána formou rozhovoru. Týká se hlavně jeho názorů na chudobu, přistěhovalectví, sociální spravedlnost a ochranu přirozeného řádu světa.

Teorie genderu (v našem prostředí se používá spíše označení genderová studia) je velmi široký termín pro označení akademického myšlenkového směru, který se rozvinul v druhé polovině 20. století v souvislosti s nástupem feministických hnutí. Gender se kromě studia jednotlivých rolí muže a ženy, které jsou od společnosti stereotypně očekávány, zabývá i uvědomováním si sexuální identity nebo tím, jak si dané role osvojujeme. 

Podle listu to není poprvé, co se vyjádřil proti samotnému genderu – teorii, že rozdělení rolí je uměle vytvořený sociální konstrukt. V lednu prý prohlásil, že aplikovat genderová studia v rozvojových zemích je ideologická kolonizace.

Čtěte také: Katolíci se nemusí množit jako králíci, říká papež

I ty, svatý otče?


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.