Poslední dny k přihlášce na střední. Přichází silné ročníky, rodiče volí záložní varianty

STŘEDNÍ ŠKOLY

Poslední dny k přihlášce na střední. Přichází silné ročníky, rodiče volí záložní varianty
Deváťáky zanedlouho čeká boj o místa na středních školách. Foto: Shutterstock
1
Domov

Záviš Dobiašovský

Doba „hubených“ ročníků žáků a studentů je u konce. Na střední školy má letos podle dat ministerstva školství zamířit stotisícový ročník deváťáků a v dalších letech bude tento tlak na kapacity škol pokračovat. Ty na to přitom nejsou připravené, ačkoliv nejde o žádný překvapivý vývoj. Poznají to už brzy uchazeči o střední školy a jejich rodiče, kterým ve středu končí termín pro odevzdání přihlášek k jednotné přijímací zkoušce.

Nejde o první rok, kdy rodiče a děti ucházející se o určité obory na středních školách narazí. I v minulém roce docházelo k násobným převisům zájemců na gymnáziích zejména v Praze či na žádaných maturitních oborech, zatímco jiné zůstávají mimo zorné pole zájemců. Letos však bude situace zjevně ještě horší. Navyšování kapacit, které se s ohledem na demografickou křivku mohlo začít řešit s výrazným předstihem, se nyní pohybuje nedostatečným tempem. A na střední školy míří populačně nejsilnější ročník za posledních 30 let. V roce 2008 se narodilo kolem 119 tisíc dětí.

Deváté třídy základních škol by mělo letos podle údajů ministerstva školství opustit přes 100 000 žáků, tedy asi o desetinu více než loni. Zatímco ve školním roce 2015/2016 chodilo do devátých tříd podle dat resortu zhruba 75 000 žáků, minulý školní rok to bylo asi o čtvrtinu víc. V dalších letech bude základní školy absolvovat každým rokem přes 100 000 dětí. Podle odhadu ČSÚ nebude počet žáků v Česku klesat do roku 2030.

Po propadu porodnosti v devadesátých letech se počet narozených začal přes stotisícovou hranici opět dostávat od roku 2005. V roce 2008 se dostal na „vrchol“, od té doby se porodnost pod stotisícovou hranici nepropadla, ukazují data ČSÚ. Mezi lety 2011 a 2014 se porodnost „propadla“ pod 110 000 ročně, jinak se drží i nad touto hranicí. Problémy se tak dají podle expertů očekávat nejen v Praze, ale i v dalších městech.

Ministerstvo školství dlouhodobě říká, že míst na středních školách je dostatek. Celkově letos v lednu měly 687 512 míst, tedy nejvíc za poslední tři roky, z čehož zhruba 200 000 míst bylo neobsazených. Výrazně se však míjí nabídka s poptávkou. Jak vyplynulo z nedávné analýzy organizace EDUin, kapacity ve středních školách se všeobecným maturitním vzděláváním nerostou přiměřeně k počtu zájemců.

„Rostoucí populační křivka budoucích středoškoláků by mohla napovídat, že budou zatíženy všechny obory vzdělávání. Není tomu tak. O učiliště klesá zájem od roku 2012 a na gymnáziích studuje 22 procent všech patnáctiletých v roce 2015 i v roce 2021. Tím pádem se zájemci o všeobecné vzdělání vytlačují do středních odborných škol,“ uvedl EDUin ve své analýze. Jinými slovy jsou tedy děti i jejich rodiče nuceni volit kvůli nedostatečným kapacitám záložní varianty, tedy z jejich pohledu méně kvalitní školy či nevhodné obory.

Přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia mohou zájemci podávat do 1. března. Zkouška, kterou centrálně zadává a vyhodnocuje Cermat, se skládá z písemného testu z českého jazyka a matematiky. Výsledek plošné zkoušky na oborech s maturitou je kritériem prvního kola přijímacích zkoušek od školního roku 2016/2017.

Poprvé jednotnou zkoušku konali na jaře roku 2017 uchazeči, kteří nastoupili do prvního ročníku středních škol v září 2017. Přihlášku si zájemci mohou podat na dvě školy, případně ještě navíc na sportovní gymnázia. Letos se zkoušky do prvního ročníku pro čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a pro obory nástavbového studia budou konat 13. a 14. dubna, na víceletá gymnázia 17. a 18. dubna.

Česko zažívalo roky slabých ročníků, které souvisely s propadem porodnosti v devadesátých letech. Při největším propadu z roku 1999 se narodilo jen 89 tisíc dětí. Oproti tomu ročník 2008, který má letos mířit na střední školy, patří na zcela opačný pól, narodilo se v něm přes 119 tisíc dětí. To je nejvíce za posledních 30 let. Při pohledu na data Českého statistického úřadu je patrné, o jak masivní nárůst jde. Zatímco mezi lety 2011 a 2019 počet žáků na středních školách neustále padal až na zhruba 420 tisíc, o tři roky později už bylo na středních školách o 26 tisíc žáků víc.