Radní za Piráty spouští aplikaci pro anonymy. Lidé mají hlásit korupci

KORUPCE V PRAZE

Radní za Piráty spouští aplikaci pro anonymy. Lidé mají hlásit korupci
Magistrát hlavního města Prahy nově přijímá anonymní upozornění na korupci. Foto: Shutterstock
1
Domov

Magistrát hlavního města Prahy nově přijímá anonymní upozornění na korupci. S podezřením na korupční jednání se mohou Pražané obracet na pražský magistrát několik způsoby: e-mailem, dopisem, telefonicky, osobním kontaktem s pověřenými úředníky magistrátu, nebo nově díky aplikaci Oznamovatel. Podezření na korupční jednání můžete učinit anonymně s možností další komunikace s úřadem. Při oznámení korupce podle směrnice o tzv. whistleblowingu mohou oznamovatelé upozornit na nekalé jednání zahrnující korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, justiční omyly, zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků a další. Informoval o tom portál hlavního města Prahy.

„Protiprávním jednáním se v tomto případě rozumí jednání se znaky trestného činu, přestupku nebo porušující vybrané předpisy regulované právem EU, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností,“ uvádí web pražského magistrátu. Whistleblowing má za účel omezit kriminalitu a řadu dalších nezákonných jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.

„Anonymní oznámení s možností následné komunikace s úřadem je nejčerstvější a nejdůležitější novinka v oblasti whistleblowingu. Oznamovatelé díky ní nemusejí mít strach, že upozornění na korupční jednání by jim mohlo uškodit v pracovním či osobním životě,“ uvádí radní města Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský (Piráti).

Oznamovatel se s upozorněním na korupci může obrátit na příslušné osoby z řad zaměstnanců pražského magistrátu nebo zvolit další komunikační kanály: podání dopisu, zaslání e-mailu, osobní či telefonický kontakt a nově také využití aplikace Oznamovatel. „Aplikace umožňuje podání anonymního oznámení, při kterém se oznamovateli vygeneruje specifický číselný kód, prostřednictvím něhož může dále ve věci podaného oznámení s Magistrátem hl. m. Prahy komunikovat,“ píše se na webu hlavního města Prahy.

Při evidenci oznámení podle evropské směrnice je kladen vysoký důraz na ochranu identity oznamovatele bez ohledu na zvolený způsob komunikace. Pro úspěšné řešení korupčního podání je nezbytné, aby obsahovalo alespoň základní skutečnosti vztahující se ke korupčnímu jednání, tedy v čem spočívalo, jakých osob, vztahů nebo postupů se týkalo.

„Má-li osoba oznamující korupční podání k dispozici jakékoliv související podklady, měly by tvořit součást podání jako jeho přílohy. V případě, kdy je podání obsahově neurčité, příslušný odbor vyzve oznamovatele k doplnění,“ doplňuje pražský magistrát. Jednou z možností, jak mohou fyzické i právnické osoby podat svá korupční podání, je využití protikorupční e-mailové schránky (protikorupci@praha.eu). Tato možnost může být vyhovující pro ty, kteří chtějí své podání učinit v čistě anonymním režimu.

Oznámení o nové aplikaci ohledně upozornění na korupční jednání přichází krátce poté, co Českem otřásá jedna korupční kauza za druhou. Nejdříve policejní razie v kancelářích náměstka DPP Petra Hlubučka a poté kauza kolem šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka. Styky ústředních představitelů STANu s kontroverzním podnikatelem Petrem Rédlem nedávají ministru vnitra a šéfu STANu Vítu Rakušanovi spát.

K tomu si přisadil pražský primátor Zdeněk Hřib. „Praha za Pirátů je a bude městem nulové tolerance vůči korupci. A věřím, že teď už naši koaliční partneři konečně podpoří další potřebná protikorupční opatření v městských firmách, ke kterým se je snažíme dlouhodobě přesvědčit,“ prohlásil Hřib krátce po razii v Hlubučkově kanceláři.

„Na magistrát jsem šel s heslem: Chci řídit město s čistým štítem. To požaduji i od svých kolegů,“ dodal Hřib. Ticho nezůstal ani jeho kolega z Pirátské strany a pražský radní pro bydlení Adam Zábranský. „Piráti jsou pokud vím doposud jediná strana, která zveřejňuje všechny své smlouvy a dělá otevřená výběrová řízení. Otevřenost hospodaření Pirátů nemá na naší politické scéně obdoby,“ uzavírá Zábranský s odkazem na transparentní bankovní účty, smlouvy a otevřená výběrová řízení Pirátské strany.