Zdražování cigaret žene kuřáky na nelegální trh, stát přichází o miliardy

KOUŘENÍ

Zdražování cigaret žene kuřáky na nelegální trh, stát přichází o miliardy
Spotřeba nelegálních cigaret roste. Foto: Shutterstock
6
Ekonomika

Spotřeba českých kuřáků meziročně mírně vzrostla, výrazně však za podpory nelegálního trhu s cigaretami. Jejich podíl na spotřebě se v roce 2021 zvedl z 1,9 % na 3,5 %. Vyplývá to z každoroční studie KPMG, kterou připravuje pro společnost Philip Morris. Znamená to tak spotřebu takřka 500 milionů kusů cigaret, což je podle společnosti meziroční nárůst o 90 %, který státní kasu připravuje téměř o dvě miliardy na daních.

Nárůst nelegálního prodeje se přitom netýká jenom Česka, zatímco v rámci Evropské unie spotřeba cigaret dokonce klesla, nelegální trh výrazně rostl. K tomuto nárůstu přispěla především Francie, kde spotřeba padělaných cigaret vzrostla oproti předchozímu roku o 33 % a tvoří téměř třetinu toho, co tamní kuřáci vykouří. Francie zůstává největším trhem s nelegálními cigaretami v EU a v roce 2021 se zvýšila o 3,4 miliardy kusů cigaret.

„Závěry studie KPMG by měly být skutečným varováním. Je znepokojující, že v zemích, které mají vysoké spotřební daně na cigarety, jako například ve Francii, namísto toho, aby docházelo k poklesu počtu kuřáků, pozorujeme nárůst spotřeby nelegálních cigaret. Ve Francii se za posledních pět let průměrná cena krabičky legálních cigaret zvýšila o více než polovinu, zatímco počet dospělých kuřáků přitom klesl jen nepatrně,“ uvedl Grégoire Verdeaux, senior viceprezident pro vnější vztahy společnosti Philip Morris International.

„Je tu však i naděje. Některé země EU, které přijaly politiky rozlišující méně škodlivé alternativy od klasických cigaret, které zároveň podporují pokračující pokles spotřeby klasických cigaret a snižují nelegální obchod, již sklízí povzbudivé výsledky. Na takovém přístupu by měla do budoucna stavět i Evropská komise,“ pokračuje Verdeaux.

Podle výroční studie KPMG pak třicítka evropských států, mezi něž zahrnuje kromě států EU také Velkou Británii, Norsko a Švýcarsko, přišla kvůli nelegálnímu trhu s cigaretami o dalších 10,4 miliardy eur z daní. „Ztráty daňových výnosů omezují schopnost veřejného sektoru investovat do oblastí, jako je bezpečnost, veřejné služby nebo infrastruktura, a to v době, kdy se lidé v celé Evropě potýkají s vyššími cenami mnoha základních výrobků. Riziko, že se více dospělých kuřáků, zejména z řad obyvatel s nižšími příjmy, uchýlí k nelegálním výrobkům, je tak nyní značné,“ dodal Verdeaux.

Podle studie se v rámci EU v loňském roce spotřebovalo podle odhadů přes 12 miliard kusů nelegálních cigaret, což v regionu znamená více než třetinu všech nelegálních cigaret. Stojí za tím i cestovní a hraniční omezení, která vlády zavedly v souvislosti s pandemií covidu-19. Organizované zločinecké skupiny se totiž zaměřily na výrobu padělaných cigaret přímo na území unie. Z rozhovorů KPMG se zástupci bezpečnostních sborů v Evropě se nelegální výroba přesouvá stále více na západ, blíže k trhům s vyššími cenami cigaret, jako jsou Francie a Velká Británie.